27 februari 2017

Ny förskoleavdelning på Skarpåkern

På grund av det stora tryck som finns på förskoleplatser planerar vi att öppna en ny förskoleavdelning i centrala Kramfors. En avdelning på Sidensvansen (Skarpåkersskolan) förvandlas i augusti till förskola för femåringar.

Planerna på att bygga en helt ny förskola i Kramfors med flera avdelningar lever fortfarande, men eftersom behovet av fler platser är akut just nu måste problemet åtgärdas snabbare än ett bygge medger.

- Det är ett prekärt och samtidit angenämt läge. Naturligtvis är det positivt att vi har många barn i kommunen, men vi måste också kunna erbjuda en pedagogisk verksamhet, som är både trygg och har hög kvalitet, säger Anki Johnson, biträdande verksamhetschef vid Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen.

Femåringar erbjuds plats
Det är barn födda 2012 som kommer att bli erbjudna plats på Sidensvansen. Orsaken till att vi väljer just femåringar är närheten till skolan och fritidshemmet. Både utemiljö och lokaler passar för femåringar och närheten till både Skarpåkerns förskola och Skarpåkerskolan ger stora möjligheter till samverkan och lek på olika sätt

- Vi riktar i första hand erbjudandet om att börja på Sidensvansen till vårdnadshavare med barn vid de mindre förskolorna i centrala Kramfors, säger Anki Johnson.

Inflyttning till våren
Enligt den preliminära tidsplan som lagts upp ska lokalerna vara klara att användas i slutet av vårterminen. Inskolningar planeras i samråd med aktuella familjer.

- Det känns bra att kunna lösa dilemmat inom ramen för lokaler vi redan har, säger Anki Johnson.
- Vi arbetar parallellt vidare med nybygget. En ny förskola med flera avdelningar i samma hus, det tror jag är en bra satsning för framtiden.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Anki Johnson
Biträdande förvaltningschef BKU
0612-804 40
anki.johnson@kramfors.se