29 augusti 2019

Två skolor får 400 000 kronor till fortbildning av EU

I stränga besparingstider och röda ekonomiska siffror är det roligt att berätta en positiv nyhet. Kramforsskolan och Högakustenskolan har båda ansökt om medel för fortbildning av EU:s program Erasmus+. Resultat: Ett tillskott på 400 000 kronor.

– Det är fantastiskt roligt och ger oss helt nya utvecklingsmöjligheter, säger skolornas rektorer Anders Digné och Erik Fällmer.

Fokus på internationellt utbyte

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Programmet fungerar som ett verktyg för att stärka tillväxten och sysselsättningen samt främjar social rättvisa och inkludering. I Sverige är det Universitets- och högskolerådet som samordnar utbildningsdelen i programmet.

– Vi på Kramforsskolan smygstartade redan ifjol med ett mindre projekt som ledde till att fyra ur personalen åkte till Rom för att ta till sig nya idéer om hur man skapar ett bättre gruppklimat, berättar Anders Digné.
– Resultatet blev så bra att ansökte om ett större projekt.

Digital lärteknik och ökad motivation

Den här gången har Kramforsskolan, som fått ungefär 200 000 kronor i bidrag, riktat in sig på IKT-pedagogik, det vill säga modern digital lärteknik. Ett annat fokusområde handlar om att öka elevers motivation i skolan.

Nio av skolan tjugotre lärare ska åka på ett antal utbytesresor under hösten, bland annat till Kroatien, Spanien och Italien. Nya digitala program, övningar och appar samt hur man arbetar med dessa kommer att behandlas. Likaså nya elevaktiva arbetssätt som kan variera undervisningen.

En av lärarna får också chansen att ”skugga” en kollega i Barcelona, det vill säga följa med på alla lektioner och se hur undervisningen går till i en spansk skola.

– De lärare som får chansen att utbyta kunskaper och idéer med europeiska kollegor har sedan ett uppdrag att redovisa när de kommer hem. På så sätt ska kunskapen och inspirationen föras vidare till hela kollegiet, säger Anders Digné.

Förhoppningen är också att kontakten med de utländska skolorna ska leva kvar under en längre tid och att våra svenska elever till exempel ska kunna ”brevväxla” med kompisar i andra länder. Till våren kommer dessutom ett antal lärare från Sevilla till Kramfors för att se hur vår musikundervisning är upplagd.

– Där tänker jag även involvera kulturskolan.

Förbättrad lärmiljö och hälsofrämjande arbete

Högakustenskolan har plockat in de fyra C:na i sin projektansökan, det vill säga communication, collaboration, creativity och critical thinking. För 180 000 kronor är tanken att genom utländska kollegor skaffa sig nya kunskaper som kan förbättra lärmiljön i skolan och öka möjligheten att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

– Det känns jätteroligt att ge personalen en möjlighet att knyta kontakter med kollegor i Europa. Bolla idéer och få nya tankar är aldrig fel, säger Erik Fällmer.

Pedagogerna från Höga kusten får dock vänta till våren innan den första resan går mot Florens.

– Med hjälp av nya glasögon kan man se på sin egen verksamhet på ett annat sätt. Troligen kommer vi också att upptäcka att mycket av det vi redan gör är riktigt bra. Vi har faktiskt allt att vinna på internationalisering, avslutar Anders Digné och Erik Fällmer.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Anders Digné
Rektor Kramforsskolan
0612-804 32
anders.digne@kramfors.se

Erik Fällmer
Rektor Högakustenskolan
0612-805 19
erik.fallmer@kramfors.se