Skolminister Anna Ekström besöker Kramfors digitalt under coronakrisen.

17 juni 2020
Barn & utbildning

Kramfors kommun tilldelas Guldtrappan 2020

För en tid sedan berättade vi att Kramfors kommun som huvudman för grundskola och gymnasium är nominerad till priset Guldtrappan 2020. Och i måndags stod det klart – vi är tilldelade kvalitetsutmärkelsen för utveckling inom digital teknik!

– Det är en verklig ära och jag är väldigt stolt över det arbete som bedrivs i vår skolverksamhet. Vi har kommit långt när det gäller digital teknik, så långt att vi faktiskt inte bara är konsumenter av den utan även medskapande, säger skolchef Ulrika Hurdén.

Kramfors i framkant för digital teknik

Guldtrappan, som delas ut av stiftelsen Datorn i Utbildningen (DIU), är en hedersbetygelse för skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital tid. Utmärkelsen ges till skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt utifrån styrdokumenten för elevers goda kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling i skolan.

Priset kan ges till flera kommuner samtidigt och i år var förutom Kramfors åtta andra skolhuvudmän nominerade. Guldtrappans jury gör bedömningen att alla gjort så goda insatser att alla faktiskt tilldelas utmärkelsen.

För Kramfors kommuns del lyder motiveringen till att vi premieras:
”Under en rad år har Kramfors kommun och skolor systematiskt och strategiskt arbetat med processer som stödjer lärandet, minskar den administrativa bördan på personalen och sätter fokus på lärprocessen.

Hela styrkedjan från högsta ledning till lärare finns med och visar på en innovativ och framkomlig väg. Bryggan mellan teknisk och pedagogisk support är tydlig där helheten sätts i fokus och centrala och lokala IKT-pedagoger är med i utvecklandet av arbetssätt. Arbetet har gjort avtryck i regionen och hela landet med initiativ till tidsenlig digital utveckling.”

Några av de som betyder mycket för den digitala utvecklingen inom bildningsförvaltningen. Ådalsskolans rektor Peyman Vahedi, förvaltningschef Ulrika Hurdén, IKT-pedagogerna Linda Dahlkvist och Ida Nordvall samt verksamhetschef gymnasieskolan Christer Joald.

Hela styrkedjan viktig för framgång

Någon som under flera år varit drivande i utvecklingen av digital teknik inom Kramfors skolvärld är Ådalsskolans rektor Peyman Vahedi. Han är glad över Guldtrappan och menar att den utveckling som skett inte varit möjlig om inte samsyn rått genom hela beslutskedjan; från politiska beslut till chefer som förstått värdet av det som praktiskt utvecklats i plattformar och verktyg.

–Vårt arbete har gjort avtryck i regionen, ja faktiskt hela landet, med initiativ till tidsenlig digital utveckling, säger Peyman Vahedi.

Bildningsnämndens ordförande Thomas Näsholm (S) är glad över att Kramfors kommun låter arbetsmiljön och säkerställandet av elevers data vara vägledande för digitala satsningar.
– Det är ett fantastiskt jobb som gjorts och görs; ett jobb som lägger grunden för fortsatt utveckling.

Prisutdelning till hösten

Själva utdelningen av Guldtrappan sker i Stockholm under hösten 2020. Exakta former för prisutdelningen publiceras efter sommaren med hänsyn tagen till situationen kring covid-19.

Tidigare nyhet:

Kramfors kandidat till utmärkelsen Guldtrappan (2020-05-17)

 

Fotot är taget när skolminister Anna Ekström väljer Ådalsskolan som första skola att göra ett digital besök hos i mars 2020 när gymnasieskolan gått in i utmaningen med fjärrundervisning.

Uppdaterad: 2020-06-17 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Ulrika Hurdén
Chef bildningsförvaltningen
0612-804 00
ulrika.hurden@kramfors.se

Thomas Näsholm (S)
Ordförande bildningsnämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.