12 november 2021
Barn & utbildning

Hackathon gör ungas röster, åsikter och idéer hörda

Trygghet, inflytande, arbetsmiljö, mötesplatser… viktiga saker för alla, oavsett ålder. Den senaste tiden har eleverna i årskurs 9 haft möjlighet att samtala kring framtidsfrågor som dessa. Dialogen går nu vidare i ett hackathon den 18 november.

– Vi vill skapa sammanhang där unga kan berätta om vad de tycker, lyfta sina perspektiv och komma med förslag på hur de önskar att kommunen ska utvecklas, berättar Andreas Gylling, utvecklingssekreterare.

Arbetet tar avstamp i den riktlinje som togs när kommunens ungdomsråd ”Ungdomsträffen för demokrati (UTDF) bildades. Ungdomsrådet ger barn och ungdomar möjlighet att föra fram sina önskemål och idéer. Ett praktiskt exempel på initiativ är den dansworkshop som startats av ungdomar (se länk nedan).

– För att bredda ytterligare arbetar vi med årskurs 9 på Gudmundråskolan och Högakustenskolan. Som samtalsledare har vi anlitat Youth 2030 Movement; en nationell ideell förening som brinner för att göra ungas röster hörda, berättar Andreas Gylling.

Utifrån klassvisa dialoger har sex teman processats fram. Detta innebär att ungdomarna själva formar innehållet att prata om på hackathonet.

Dessa teman har man kommit fram till:

  • Trygghet
  • Arbetsmiljö i skolan
  • Psykisk ohälsa
  • Aktiviteter och mötesplatser
  • Inflytande
  • EPA-ungdomar – bilden och fördomar

På workshopen, som hålls på Kramm klockan 9-13, har skolorna fått välja ut fyra elever per klass som tillsammans med politiker och tjänstepersoner från kommunorganisationen ska träffas och ventilera, diskutera, dryfta, lyfta fram de angelägna ämnena.

Dialog med jämbördiga parter
Kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S) menar att hackathonet är en fantastisk möjlighet till dialog, som kommer att bidra till hur kommunen ska arbeta med frågor som rör barn och unga.

– När initiativet, drivet och förslagen kommer från ungdomarna själva kan det bara bli bra, se bara på det arbete som nu görs för att skapa en träffpunkt för motorintresserade ungdomar i kommunen. Som politiker är jag väldigt glad över möjligheten att få träffa niorna, prata nutid men även rikta in oss på framtiden.

Resultatet av hackathonet ska redovisas under den barndag som arrangeras i gallerian Christoffer den 20 november.

FAKTA/Hackathon och Youth 2030

  • Hackathon används ofta i sammanhang där programmerare träffas för att skriva kod och inspireras av varandras färdigheter.

  • Youth 2030:s hackathon handlar om att skapa en mötesplats för unga och beslutsfattare.

  • Youth 2030 Movement är en rörelse av demokratiaktivister, unga ledare, barnrättskämpar och allierade vuxna som kämpar för att stärka ungas plats i demokratin. Föreningen bildades med stöd av Stenbecks Stiftelse år 2020 med uppdrag att inom tio år se till att alla unga i Sverige har makt och inflytande att påverka samhället och sitt egna liv.


Läs mer:

Ungdomar ordnar dans för ungdomar

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Andreas Gylling
Utvecklingssekreterare
0612-808 18
andreas.gylling@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.