Spara energi i företaget

Energi kan vara en stor utgiftspost för ett företag. Undersökningar har visat att de flesta företag kan spara 10-15 % av sina energikostnader med relativt enkla åtgärder.

Med större åtgärder, exempelvis genom att byta uppvärmningssystem samt installera värmeåtervinning, kan uppvärmningskostnaderna sänkas med upp till 80 %.

Kramfors kommuns energi- och klimatrådgivare ger gratis energirådgivning till små och medelstora företag via telefon, mail eller personligt besök. Hör av dig om du behöver hjälp med att leta energitjuvar i ditt företag eller på din arbetsplats!

Mervärden med energieffektivisering

Förutom sänkta kostnader och bättre lönsamhet kan energieffektivisering även leda till bättre arbetsmiljö, nöjdare personal, minskade utsläpp och avfallsmängder med flera mervärden.

Bidrag och stöd

Energikartläggningsstöd, Klimatklivet, Investeringsstöd för solceller… Energirådgivaren kan även hjälpa dig att hitta olika former av företagsstöd för energieffektivisering.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe

Kontakt

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

Kontaktperson
Benny Wälitalo
Energi- och klimatrådgivare
Tel: 0612-803 54
Mobil: 070-246 48 09
benny.walitalo@solleftea.se

Besökstider:
Onsdag & torsdag 8.30–16.00. Besök behöver bokas i förväg.