13 juni 2022

Återkoppling enkät om grovsophämtning

För en tid sedan bad vi om er hjälp för att utveckla och förbättra vår e-tjänst för hämtning av grovsopor. Vi fick in mång bra synpunkter och tips om hur vi kan bli bättre. Eftersom undersökningen var anonym kan vi inte återkoppla till er personligen, men har sammanställt några av de frågor som ni ställt till oss.

Sammanfattningsvis kan vi säga att de flesta är nöjd med e-tjänsten, men att den är lite besvärlig att fylla i, för mycket frågor och man måste beställa hämtningen så långt i förväg. Många är tacksamma över att slippa åka till Högberget, och man ser det som ett sätt att värna om miljön med mindre bilåkande.

Varför är e-tjänsten så krånglig att fylla i, så mycket man måste veta så långt i förväg?

Vi har gjort några justeringar i e-tjänsten utifrån de synpunkter vi fått in från enkäten. Anledningen till att så många frågor måste besvaras så långt i förväg är för att vår entreprenör ska kunna planera hämtningen på bästa sätt. Är du osäker bocka i alla fraktioner.

Varför får man inte skicka med allt i grovsopor, till exempel element och byggmaterial?

Då vi hämtar grovsopor vid fastighet har vi inte möjlighet att ta så stora volymer och därför får fast utrustning endast lämnas på Högbergets återvinningscentral.

Jag bor i hyreshus, kan man beställa grovsopshämtning då?

Prata med hyresvärden om hur grovsopshämtningen är ordnad i ditt bostadsområde.

Varför måste soporna ligga på en speciell plats med ett visst antal meter till vägen?

Anledningen är att underlätta hämtningen så mycket som möjligt för de som ska hämta avfallet. Om avfallet är sorterat rätt kan kranbil användas och tunga lyft undvikas.

Varför måste man lägga ut soporna så långt i förväg, ibland kan det vara personer som rotar igenom soporna innan de hinner hämtas?

Det är viktigt att grovsoporna är utplacerade innan grovsopbilen kör förbi. Om hämtningsturen skulle ändras är det bra att soporna ligger utlagda i tid.

Varför måste man lägga glas och keramik i genomskinliga plastsäckar, de skärs ofta sönder?

Det är bland annat en arbetsmiljöfråga för de som hämtar grovsoporna. Plastsäckar är enkla att lyfta upp på bilens flak med en kran, samt att de genomskinliga säckar gör att vi kan se innehållet och sortera det på bästa sätt. Använd gärna dubbla genomskinliga sopsäckar om du har trasigt glas.

Varför lämnas en del sker kvar utan någon förklaring?

Ibland kan det hända att saker som du ställt ut inte tas med vid hämtningen. Om så skett så ska ett meddelande lämnas för att du ska veta orsaken. Här kan du läsa om anledningar till varför dina sopor inte hämtats. Ibland ligger grovsoporna på en plats långt ifrån bostad/postlåda och då lämnas lapp/meddelande med avvikelse i högen för grovsopor och kan ibland försvinna därifrån (blåst med mera).

Varför finns ingen hämtning under sommaren, svårt för oss sommarboende?

Tiderna för hämtningsperioden styrs utifrån de gällande avtal som finns. Vi har grovsopshämtning under augusti månad.

Hur ska jag veta vad som sorteras som vad?

Använd vår Sorteringsguide på hemsidan.

Varför kan man inte bara ställa ut sakerna utan att behöva boka?

Genom att anmäla vad som kan hämtas kan planeringen för hämtningen göras på ett bättre sätt. Om transporterna minskas ökar miljönyttan.

Varför ska vi lägga soporna i plastsäckar, vi ska väl minska användandet av plast?

Genom att använda genomskinliga plastsäckar kan vi se vad innehållet är och se om allt är rätt sorterat. Plastsäckar är också enkla att lyfta upp på bilens flak med en kran vilket minskar antalet tunga lyft och förbättrar arbetsmiljön för chaufförerna.

Varför är det inte längre öppettider på vardagkvällar och helger på Högberget?

Vi har öppet första måndagen varje månad 7.00-18.45, samt måndagar under maj - september 07.00-18.45. Onsdagsöppet 07.00-18.45 under vecka 24-33. Vi har även öppet flera lördagar samt vid några storhelger. Den planerade återvinningscentralen i Höga Kusten kommer att ge större flexibilitet att lämna grovsopor.

Varför är inte bygget av återvinningscentralen i Höga Kusten påbörjat?

Bygglovet har överklagats. Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen har bedömt att Kramfors kommun gjort rätt som beviljat bygglov för återvinningscentralen Höga Kusten. Det beslutet har överklagats till Mark- och Miljööverdomstolen. Läs mer om det här. Länk till annan webbplats.

Bygga, bo & miljö

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Frågor kring nyheten?

Annamaria Berglund
Enhetschef avfall och återvinning
0612-803 44
annamaria.berglund@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.