genomskinliga sopsäckar och kasserade möbler står uppställda på en gård med 1 meter mellan varje hög med saker.

Grovsopsinsamling

Grovsopor hämtas i närheten av din fastighet under vår och höst om du anmält hämtning. Vägen ska vara farbar för grovsopbilen vid hämtningstillfället. Genomskinliga sopsäckar ska användas och sopsäckarna får max väga 20 kilo/säck.

På den här sidan finner du information om vad som får lämnas, hur soporna ska sorteras och var de ska placeras.
Du kan även ta hjälp av sökfunktionen i vår Sorteringsguide för att hitta information om hur du sorterar ditt avfall.

Anmäl hämtning av grovsopor

För att få hämtning av dina grovsopor gör du din anmälan via Kramfors kommuns e-tjänst senast onsdag 16.00 veckan innan hämtningsvecka. Du hittar anmälan under menyn för Relaterade e-tjänster på denna sida.

Är du osäker på hur du ska göra din anmälan via e-tjänsten kan du ringa VTG för att få hjälp. Kontaktuppgifter finns i kontaktrutan på den här sidan. Ring eller mejla gärna om du är osäker på hur du ska sortera dina grovsopor eller vad som får lämnas. Avfall som inte är sorterat på rätt sätt kommer inte att hämtas.

Grovsopshögen ska märkas med löpnummer som du får vid anmälan och sedan placeras vid farbar väg för Grovsopsbilen senast söndag före hämtveckan. Ställ avfallet på samma plats där du ställer ditt sopkärl vid tömning eller i dess närhet.

I länk under menyn för Relaterade länkar kan du söka på din adress för att ta reda på vilken församling du tillhör.

Datum för hämtning av grovsopor

Församling

Hämtningsvecka

Sista anm. vår

Sista anm. höst

Gudmundrå

v 15, 39, 41-42

6/4

28/9

Dal, Torsåker

v 16, 39

13/4

21/9

Styrnäs

v 17, 38

20/4

14/9

Ytterlännäs

v 17, 38

20/4

14/9

Nora, Skog

v 18, 32

27/4

3/8

Bjärtrå

v 19, 33

4/5

10/8

Nordingrå

v 20-21, 34-35

11/5

17/8

Vibyggerå

v 22, 36

25/5

31/8

Ullånger

v 23, 37

1/6

7/9


Boende i hyreshus

Prata med hyresvärden eller vaktmästaren hur grovsopshämtningen är ordnad i ditt bostadsområde.

TV/bildskärm och vitvaror 2022

TV/bildskärmar och vitvaror hämtas under veckorna 39 och 41-42.

Den planerade insamlingen som skulle ske vecka 40 blir under vecka 41 och 42. Vi bygger om på Högbergets återvinningscentral och kan därför inte ta emot och lagra allt som var planerat att samlas in under vecka 40. Vi fortsätter hämtningen under vecka 41 eller 42. Låt därför din TV/bildskärm och vitvara stå kvar i väntan på hämtning.

Nytt från år 2020

Lampor och lysrör räknas till farligt avfall som måste hanteras på rätt sätt. Därför har vi beslutat att dessa ska lämnas till Miljöbilen. Mer information om denna finner du under menyn för Relaterade länkar.

Grovsopor är stort avfall som inte får plats i soptunnan eller avfall som inte ska läggas där. Till exempel: möbler, skidor, leksaker, mattor, cyklar, pulkor, porslin, dator, el-avfall, TV/bildskärm, vitvaror och gräsklippare. Gräsklippare ska vara tömd på olja och bensin, tanklock och oljeplugg ska vara borttagna.

Observera att för TV/bildskärm och vitvaror gäller anmälan via egen e-tjänst som finns tillgänglig under menyn för Relaterade länkar. TV/bildskärm och vitvaror har hämtats under separata veckor på hösten.

Mängden som får lämnas är begränsad till max 3 kubikmeter brännbart avfall. För övrigt avfall gäller det mängder som kan anses vara normala från ett hushåll. Lägg mindre saker i genomskinliga sopsäckar (ej emballagesäckar etcetra), de genomskinliga säckarna måste ha en lämplig vikt så att det är möjligt för chauffören att lyfta. Avfallet ska inte placeras i kartonger, plastbackar, hinkar etcetera.

 • Förpackningsmaterial (Dessa lämnas till återvinningsstation elller TMR Pick Up-Service
 • Batterier, färg, kemikalier, olja med mera.
 • Fast monterad utrustning i huset - till exempel garderober, skåp till tvättställ, värmepanna, varmvattenberedare, luftvärmepump, badkar och toalettstol
 • Bygg– och rivningsavfall
 • Trädgårdsavfall
 • Jord, grus, betong, taktegel
 • Bildelar, mopeder/mc, åkgräsklippare
 • Däck
 • Lysrör och glödlampor.
 • Järnskrot som inte tillhör hushållet.
 • Verksamhetsavfall.

Sortera i följande högar och använd genomskinliga sopsäckar till allt avfall:

 • Brännbart
 • Ej brännbart
 • Metall
 • El-avfall. Smått el-avfall läggs i öppen säck, ej kartong.
 • TV/bildskärm och vitvaror
  OBS! Egen anmälan i separat e-tjänst.

Om du är osäker i vilken hög grovsoporna ska placeras i besök Sorteringsguiden. Den hjälper dig att sortera rätt när du är osäker på vilket material avfallet innehåller och hur det ska hanteras. Sorteringsguiden finner du under menyn för Relaterade länkar på denna sida.

Glas

 • Glas ska förpackas väl på ett sätt som gör att risk för skador kan undvikas vid hanteringen.
 • Glasförpackningar får ej lämnas till insamlingen.
 • Glasrutor får ej lämnas till insamlingen då detta räknas till byggmaterial.

Gräsklippare
Gräsklippare töms på bränsle och oljor. I de fall oljeplugg finns skall den samt tanklock ligga väl synlig ovanpå gräsklipparen. Nyare gräsklippare som saknar plugg, ur dessa ska olja sugas ur. Man kan även vända gräsklipparen upp och ned för att tömma oljan. Lämna därefter gräsklipparen med undersidan uppåt. Oljor kan lämnas till miljöbilen på hösten.

Skilj högarna från varandra med 1 meter mellanrum vid väg som håller för lastbil och där det finns fri höjd vid platsen för hämtning.

 • Grovavfallet ska placeras max 4 meter från allmän väg, där ditt sopkärl töms.
 • Placera ingenting under träd eller ledningar eftersom en del av avfallet hämtas med kranbil.
 • Grovsoporna ska inte placeras mot staket, vägg eller dylikt.

Ibland kan det hända att saker som du ställt ut inte tas med vid hämtningen. För att du ska veta orsaken lämnar vi ett meddelande vid ditt lämningsställe.

Anledningarna kan exempelvis vara att du placerat ut

 • vitvaror (utan innehåll) och TV/bildskärmar som endast hämtas på hösten
 • gräsklippare som ej är tömd på olja eller bensin eller att oljeplugg och lock inte är borttagen
 • tidningar, plast, papp och tomglas ska lämnas till återvinningsstation.
 • hushållsavfall
 • järnskrot som inte tillhör hushållet
 • miljöfarligt avfall såsom färg och kemikalier
 • lysrör/glödlampor som ska lämnas till Miljöbilen
 • byggavfall eller byggmaterial
 • trädgårdsavfall
 • mer än maxgränsen 3 kubikmeter brännbart material
 • fastmonterad utrustning i hemmet, till exempel värmepanna, luftvärmepump, toalettstol eller varmvattenberedare
 • verksamhetsavfall eller bildelar.

Anledningarna kan också vara:

 • Att vägen för grovsopbilen inte varit framkomlig.
 • Att genomskinliga sopsäckar inte har används.
 • Att säcken varit för tung (över 20 kilo).
 • Att avfallet inte sorterats/delats upp i olika säckar/högar.
 • Att grovsoporna ligger under exempelvis träd eller ledningar. Det måste vara fri höjd på plats för hämtning.
 • Att grovsoporna ligger mot staket eller vägg.

Se hur meddelandet är utformat i menyn för Relaterade dokument på denna sida. På meddelandet klargörs orsaken till varför dina grovsopor inte hämtats.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström