Företrädesrätt till återanställning – begäran

Upphörd anställning

Om din anställning hos Kramfors kommun har upphört kan du, till dess att 9 månader förflutit från det att din anställning upphörde, begära företrädesrätt till återanställning inom den verksamhet där du tidigare varit sysselsatt.

Företrädesrätten regleras i övrigt av 25 - 27 § lagen om anställningsskydd, LAS. Härav framgår bland annat att du inte har företrädesrätt till ny anställning förrän du anmält anspråk på sådan företrädesrätt.

Hur gör jag?

Lämna anspråk på företrädesrätt gör du i denna e-tjänst.

Uppdaterad: Sidansvarig: Linda Svedin

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

E-post kommun@kramfors.se