Henny Tärnström
Lärare, årskurs 4-6, Kramforsskolan

Hur länge har du arbetat som lärare?

Jag är nu inne på mitt sjunde år inom yrket, varav mitt andra år som färdigutbildad lärare. Jag började arbeta inom skolan under höstterminen 2014. Hösten därpå påbörjade jag min lärarutbildning via Luleå Tekniska Universitet, som gick på distans. Detta gjorde att jag kunde arbeta samtidigt.

Varför valde du det här yrket?

Jag har alltid vetat att det är med människor jag ska arbeta, men det skulle ändå dröja till den dagen min äldsta son började förskoleklass innan jag testade på läraryrket. Det kändes då rätt redan från min första lektion, så när utbildningen väl kom på distans hoppade jag på det tåget. Jag har aldrig ångrat mig!

Vad är det bästa med ditt arbete?

Det finns många fördelar med att arbeta som lärare. Till exempel så är ingen dag den andra lik och jag personligen, känner stor mening med mitt arbete då jag får vara med och bygga meningsfulla relationer till både elever och vårdnadshavare. Som lärare är arbetet delvis rätt fritt och man fortsätter att utmanas och utvecklas hela tiden, tillsammans med sina kollegor och elever. Att få vara med och forma framtiden, samt se elevernas egen utveckling är nog det bästa med yrket!

Hur kan en arbetsdag se ut för dig?

Jag anländer till jobbet strax före kl. 08:00, då pratar jag igenom dagen med mina kollegor. Vid 08:30 börjar min första lektion, engelska (som jag undervisar i fyra klasser). Under min rast äter jag mellanmål och plockar i ordning inför kommande lektioner. Vid 12:45 äter jag pedagogisk lunch tillsammans med min mentorklass. Därefter är jag rastvakt en stund ute på skolgården. När det ringer in går jag in och tar min egen lunchrast. Innan min sista lektion för dagen har jag planeringstid. Då passar jag på att förbereda material inför kommande veckas lektioner, mejlar och ringer samtal. På eftermiddagen sitter jag i möten eller planerar en stund innan arbetsdagen är slut.

Vilka möjligheter finns för att utvecklas?

Jag skulle säga att utvecklingsmöjligheterna som lärare inom Kramfors kommun är stora. Jag själv har svårt att bestämma mig, jag vill göra allt. I dagsläget läser jag en kurs för att kunna bli VFU-handledare för lärarstudenter. Jag läser även en kurs om särbegåvning. Efter nästa läsår funderar jag på att läsa till speciallärare, inriktning kan jag dock inte riktigt bestämma mig för. Jag skulle också kunna tänka mig att läsa upp min behörighet för högstadiet, eller kanske jobba mer med skolutveckling? The sky is the limit :)

 

Elin Karlsson
Idrottslärare, Högakustenskolan

Hur länge har du arbetat som lärare?

Jag hade läst färdigt på Gymnastik- och Idrottshögskolan Stockholm våren 2003 och har jobbat som idrottslärare sen dess.

Varför valde du det här yrket?

Jag har alltid gillat att jobba med människor och att få lära ut någonting de har nytta av hela livet. Idrott har varit och är centralt i mitt liv, så att det blev just idrottslärare var självklart.

Vad är det bästa med ditt arbete?

Eleverna - att se de utvecklas och lyckas i ämnet, samt att få bidra till deras utveckling som människor.

Hur kan en arbetsdag se ut för dig?

Min arbetsdag är varierande och innehåller ofta överraskningar. Vi anpassar oss till väder och håller till på olika platser som skogen, gräsplanen, simhallen, gymmet eller idrottshallen.

Under en dag har jag 3-5 lektioner, efterarbete, planering och möten med kollegor och ledningsgrupp. Några kvällar i veckan samt en dag på helgen arbetar jag med planering och efterarbete som att sätta orienteringsbanor, övar in danser/motionsgympapass, läser inlämningsuppgifter, tittar på sociala medier på idrottslärarsidor för att få nya idéer, läser forskningsrapporter/nya rön inom ämnet eller direktiv från skolverket, skapar teoretiska uppgifter till eleverna, planerar och strukturerar konferenser och annat som rör teamledaruppdraget.

Vilka möjligheter finns för att utvecklas?

Mitt arbete innehåller utmaningar och ger utrymme för att utvecklas inom skolans väggar i form av kollegialt lärande. Utöver detta har jag deltagit i fortbildning via Gymnastik- och Idrottshögskolan och Umeå universitet. Jag har sedan 2006 varit aktiv i ledningsgruppen på mina arbetsplatser och är nu teamledare för högstadiet på Högakustenskolan. Det innebär att jag har ansvar för den pedagogiska delen av vår plattform.

Uppdaterad: Sidansvarig: Hilma Törnqvist

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se