Söka serveringstillstånd

Det finns olika typer av serveringstillstånd. Vissa tillstånd gäller för servering till allmänheten, andra servering till slutna sällskap. Serveringstillstånden kan vara stadigvarande eller tillfälliga, gälla året runt, under en viss period eller vid enstaka tillfällen.

Är du i startgroparna i restaurangbranschen så kan du ha stor nytta av hemsidan verksamt.se Länk till annan webbplats.. Där finns bland annat en checklista över vilka tillstånd som kan komma att behövas för verksamheten.

När behövs serveringstillstånd?

Huvudregeln är att servering av alkoholdrycker mot ersättning inte får ske utan serveringstillstånd. Ersättningen måste inte nödvändigtvis bestå av pengar utan kan även vara varor, tjänster eller så kallad ”goodwill”.

Serveringstillstånd behövs exempelvis i följande situationer:

 • När du bedriver restaurangverksamhet med alkoholservering
 • Servering av alkohol till slutna sällskap som föreningar eller företag
 • Alkoholservering i samband med festivaler, mässor eller liknande evenemang.

När behövs inte ett serveringstillstånd?

Huvudregeln är att servering av alkoholdrycker mot ersättning inte får ske utan serveringstillstånd, det finns dock undantag från denna huvudregel. Om samtliga av dessa punkter nedan är uppfyllda kan undantag göras.

Serveringstillstånd behövs inte om serveringen av alkohol:

 • avser ett enstaka tillfälle av privat karaktär för en grupp i förväg bestämda personer,
 • sker utan vinstsyfte och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna och
 • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Krav på den som söker tillstånd

 • Du ska ha fyllt 20 år.
 • Du måste vara ekonomiskt skötsam och får till exempel inte ha skatteskulder eller ha hamnat hos Kronofogden ofta.
 • Du får inte ha varit inblandad i ”o-shyssta” konkurser eller fått ett serveringstillstånd återkallat de senaste tre åren.
 • Till ansökan ska du som söker bifoga handlingar som visar hur verksamheten är finansierad. Detta betyder att du med skriftlig dokumentation ska visa att pengarna du använt för köp av verksamheten med mera skaffats på ett lagligt sätt.
 • Du får inte vara dömd för brott de senaste åren.
 • Du ska ha dokumenterad kunskap i alkohollagen, vilket görs genom ett kunskapsprov.

Kraven ovan gäller för alla med ett betydande inflytande i verksamheten, till exempel ägare, finansiär och firmatecknare.

Alkohollagen är en skyddslag

Alkohollagen är en skyddslag och finns till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Exempel på saker lagen är till för att förebygga är överkonsumtion av alkohol och en alltför tidig alkoholdebut bland unga.

I de fall alkoholpolitisk hänsyn ställs mot företagsekonomisk eller näringspolitisk ska den alkoholpolitiska hänsynen ha företräde. Om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt kan tillstånd vägras eller begränsas (till exempel genom begränsad serveringstid), även om övriga krav är uppfyllda.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe