08 oktober 2018

Nya datum för medborgardialoger

Vi har nu genomfört första omgången av medborgardialoger i Lunde, Kramfors, Bollsta och Ullånger. Vi är mycket tacksamma för all respons vi fått och alla idéer som inkommit.

Förvaltningen har tillsammans med Barn-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande fattat beslut om att senarelägga nästa omgång av dialoger för att på ett bra sätt kunna bearbeta de förslag som kommit in innan vi tar nästa steg.

Nya datum för kommande medborgardialoger:

Medborgardialog 2

Måndag 12 november kl: 18.30-20.30, Lunde Folkets Hus
Tisdag 13 november kl: 18.30-20.30, Bollsta Folkets Hus
Måndag 19 november kl: 18.30-20.30, Teaterkaféet Folkets Park Kramfors
Onsdag 21 november kl: 18.30-20.30, Ullångerskolans matsal

Medborgardialog 3

Måndag 18 mars kl: 18.30-20.30, Lunde Folkets Hus
Onsdag 20 mars kl: 18.30-20.30, Bollsta Folkets Hus
Tisdag 26 mars kl: 18.30-20.30, Teaterkaféet Folkets Park Kramfors
Torsdag 28 mars kl: 18.30-20.30, Ullångerskolans matsal

Vill du komma? Anmäl dig via e-post, kommun@kramfors.se, eller via telefon,
0612-800 00 senast fredagen före aktuell dialog. Vi bjuder på en enklare fika. Ange även eventuell födoämnesallergi.

Digital medborgardialog

Vi har även en digital medborgardialog Länk till annan webbplats. om Kramfors förskolor och skolor i framtiden till dig som vill lämna uppgifter till den pågående utredningen.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Malin Zakrisson

Frågor kring nyheten?

Ulrika Hurdén
Förvaltningschef BKU
0612-804 00
ulrika.hurden@kramfors.se