26 oktober 2018

Räddningsgymnasiets elever firade FN-dagen

På FN-dagen den 24 oktober arrangerade Elevföreningen vid Räddningsgymnasiet Sandö en mängd aktiviteter kopplade till Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Dagen firades högtidligt på vår egen FN-skola.

FN-dagen är en dag för att både minnas bildandet av Förenta nationerna år 1945, visa stöd för FN-samarbetet samt för att reflektera över läget i vår omvärld idag.

Globala mål, insamling och tårta

Ett högtidligt tal av Samira, hissande av FN-flaggan, frågetävling om de globala målen och fotbollsmatch med klimathinder är några exempel på vad som genomfördes. Eleverna informerade även om FN-förbundets projekt Skolmat som syftar till att samla in pengar till skolmat för behövande barn i låginkomstländer. FN-dagen avrundades med en uppskattad tårttävling med tema globala målen där en jury bedömde motivering, utseende och smak innan det var dags för gemensamt fika för alla elever och lärare.

Tårttävling på FN-dagen

Internationell, FN-certifierad skola

Räddningsgymnasiet Sandö är sedan 2013 en av Sveriges certifierade FN-skolor och har därmed ett nära samarbete med svenska FN-förbundet. Vår skola präglas av stort internationellt engagemang och vi arbetar löpande med aktuella globala frågor som ofta utgår ifrån Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Elevförening arbetar för en bättre värld

Våra elever arrangerar via skolans FN-elevförening aktiviteter och aktioner både på skolan och i samhället utanför. FN-rollspel, kurser i bland annat Stockholm och New York, samt nätverksträffar för både elever och lärare bidrar till både engagemang och ökad kompetens för att kunna påverka och bidra till en bättre värld!

FN – en folkrörelse

Svenska FN-förbundet är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som arbetar med att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och för ett starkare och bättre Förenta Nationerna.

Läs mer om FN-skola, Projekt skolmat och FNs globala mål på:

FN-skola Länk till annan webbplats.

Om Projektet skolmat Länk till annan webbplats.

FNs 17 globala mål Länk till annan webbplats.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Malin Zakrisson

Frågor kring nyheten?

Kristofer Laukka
Tillförordnad rektor
Tel: 0612-69 20 81
kristofer.laukka@kramfors.se