Tecknad illustration där barn sitter på golvet i en förskola och leker. På väggen hänger några teckningar och på en liten "svarta tavla" står det Limsta förskola.
08 februari 2024

Statusrapport: Limsta förskola – snart växer den fram

Du undrar kanske hur det går med bygget av den nya förskolan i Kramfors. Här kommer en statusuppdatering där du får veta var i processen vi befinner oss. Förskolans namn är också spikat – snart kan vi hälsa välkommen till Limsta förskola!

Stora projekt som ett bygge av en fleravdelningsförskola med plats för över 100 barn tar tid. Det är många delar som ska falla på plats; dialoger mellan entreprenörer, samtal med verksamheten, bygglovshandlingar och annat ska lämnas in och godkännas med mera.

Själva byggprocessen leds av Kramfast, som blir fastighetsägare till förskolan. Adapteo är upphandlad leverantör av förskolebyggnaden och Skanska som markentreprenör för utemiljön.

– Nu börjar det kännas på riktigt och vår förhoppning är att processen kan påbörjas inom kort, säger Petter Lindelöf, förvaltningschef och ansvarig projektledare för Kramfast.

Vad händer?

Just nu pågår en projektering där samordnade aktiviteter förbereder byggprocessen. Markberedningen är planerad att börja under mars-april. Information om första spadtaget kommer senare.

– Förskolebyggnaden produceras som moduler i fabrik och levereras till Kramfors under tidig sommar, säger Petter Lindelöf.

Om allt går som det ska börjar förskolan sättas upp i juli. Projektet beräknas vara klart i slutet på november.

En tecknad illustration över en lekpark. Ett antal förskolebarn gungar och åker rutschkana.

Bilden är en illustration och visar inte hur utemiljön kommer att utformas.

Beslut om namnet Limsta förskola

Medan Kramfast som fastighetsägare är ansvarig för byggprocessen, har Kramfors kommuns Bildningsförvaltning huvudansvaret för den verksamhet som kommer att bedrivas i förskolan. Man har också mycket att säga till om när det gäller inredning och utformning av lokalerna.

– Vi har i arbetsgruppen även slagit våra kloka huvuden ihop när det gäller förskolans namn och fastnat för Limsta förskola. Namnet har en positiv klang och anger även var den ligger, berättar Elisabet Sjödin, verksamhetschef för förskolorna.

– Avdelningarnas namn är en senare fråga. Där vill vi gärna få med medarbetarnas tankar, idéer och perspektiv.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Elisabet Sjödin
Verksamhetschef förskola
Bildningsförvaltningen
0612-804 58
elisabet.sjodin@kramfors.se

Petter Lindelöf
Projektledare och avdelningschef
Kramfast
0612-71 77 59
petter.lindelof@krambo.se