En bild visar en hand som håller i en lerfigur. Den andra bilden visar Anna Norvell som hjälper ett barn med en figur.

Anna Norvell och hennes kollegor i mångspråksgruppen har många idéer på hur man kan åskådliggöra språk på ett inspirerande sätt.

21 mars 2024

Månadens språk – jiddisch – lyftes på Högakustenskolan

Visste du att Kramfors bibliotek varje månad jobbar lite extra med ett utvalt språk? Det kan handla om att erbjuda litteratur, ordna afternoon tea, bjuda in till sagostund eller poesisalong. I tisdags fick fritidsbarnen på Högakustenskolan lära sig mer om jiddisch.

– Månadens språk är egentligen en arbetsmetod som vi inom bibliotekets mångspråksgrupp tagit fram. Vårt uppdrag är att lyfta andra språk än svenska, berättar bibliotekarien Anna Norvell.

Och visst är det spännande och intressant med språk och kulturer! Det visade eleverna tydligt när Anna berättade om jiddisch och judiska traditioner. En hel del av barnen hade egna upplevelser av att ha sina rötter i andra kulturer; rumänska, spanska, engelska, finska för att nämna några.

Att då få se exempel på andra alfabet, veta att man läser från vänster till höger, få kunskap om att alla inte firar jul och påsk på det sätt vi gör, men att det istället finns andra högtider som vi inte uppmärksammar var intressant.

– Allt vi gör är användardrivet, så även en planerad aktivitet anpassas efter barnen, deras ålder och interaktion. Som exempel kan nämnas att nästa språk blir japanska, ett språk som många ungdomar önskat, säger Anna Norvell.

I förgrunden metallhinkar med tuschpennor, i bakgrunden ser man barn och lärare jobba vid ett stort bord.

Under tisdagsträffen fick barnen, förutom teoretisk kunskap, även jobba praktiskt med jiddisch.

Sagan om varelsen Golem togs väl emot och det var med ivriga fingrar som lerfigurer formades. Anna berättade även om judiska nyåret Rosh Hashana, som är en tacksamhetsfest. Barnen fick därför vara med och skapa ett tacksamhetsträd i form av björkris och små hjärtan med tacksamhetsbudskap.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Madeleine Wallenius
Bibliotekschef
0612-802 43
madeleine.wallenius@
kramfors.se