Skolroboten står på ett bord och filmar det som visas på en projektorduk.

AV1 förmedlar i realtid det som händer i klassrummet hem till den elever som har behov av undervisning på distans.

25 mars 2024

Första lektionen med skolroboten AV1 genomförd

Kramfors kommun har tagit ett stort steg framåt i den tekniska utvecklingen inom Bildningsförvaltningen. Förra veckan skedde en historisk händelse då den allra första lektionen med skolroboten AV1 ägde rum i vår anpassade grundskola.

– AV1 är inte bara en robot. Den är en bro mellan elever och deras utbildning, särskilt utformad för att stödja närvaro och delaktighet på ett helt nytt sätt, säger Kajsa Forsgren, rektor för anpassad grundskola.

Vi har tidigare berättat om satsningen på skolrobotar som stöd till elever som av olika anledningar inte kan befinna sig fysiskt i skolan. Då beskrev vi även hur det hela går till rent praktiskt. Läs om det här

Under den första lektionen, en musiklektion, kunde elever och lärare uppleva hur AV1 smidigt integrerades i klassrummet, vilket möjliggjorde en unik och inkluderande lärandeupplevelse.

Inkluderande och tillgänglig läromiljö för alla

Bildningsförvaltningens satsning på skolroboten AV1 visar en stark tro på framtidens utbildning och teknikens roll när det gäller att skapa en inkluderande och tillgänglig läromiljö för alla elever.

– Den framgångsrika implementeringen av skolroboten är ett bevis på den längtan efter innovation och utveckling som finns inom skolan, säger Kajsa Forsgren.

IKT-pedagog Christian Frank, elevhälsochef Lisa Karlsson och Bildningsförvaltningens verksamhetsutvecklare Malin Henriksson testkör AV1 vid ett tidigare skede.

Elevhälsochef Lisa Karlsson berättar att man nu ska följa och utvärdera hur AV1 fortsätter att bidra till elevers lärande och välbefinnande. Detta är bara början på en spännande resa mot en mer inkluderande och framtidssäkrad utbildning.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla lärare och elever som varit med och gjort denna historiska händelse möjlig. Tillsammans skapar vi en ljusare framtid för våra barn och unga!

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Lisa Karlsson
Elevhälsochef
0612-804 46
lisa.karlsson@kramfors.se

Kajsa Forsgren
Rektor
Anpassad grundskola
0612-803 39
kajsa.forsgren@kramfors.se