Placeholder

Nordingrå och Bollstabruk

11 mars 2024

Detaljplanerna för Bollstabruk och Nordingrå har vunnit laga kraft

Detaljplanerna vann laga kraft den 8 mars 2024. Planerna skapar möjligheter till förnyelse och utveckling av bostäder, handel, kontor och verksamheter.

Möjliggör bostäder och handel i Nordingrå

Planområdet ligger mitt i Nordingråvallen. Tidigare detaljplaner begränsade hur byggnaderna fick nyttjas, men nu möjliggörs en ökning av centralt belägna bostäder, handel och kontor.

Ny plan för Bollstabruk

Planen gäller för Ytterlännässkolan och gör det möjligt att bedriva besöksanläggning, kontor och verksamheter.

 

Detaljplanerna gäller: Bollsta 6:12 m.fl. och Nordingrå Prästbord 1:21 m.fl.

Till laga krafthandlingarna Öppnas i nytt fönster.

Bygga, bo & miljö

Uppdaterad: Sidansvarig: Emilia Stenberg

Frågor kring nyheten?

Kontakta planhandläggare genom att ringa vår växel 0612-800 00
eller skicka e-post till mob@kramfors.se