Detaljplaner på gång

Här presenterar vi de detaljplaner, ändringar och upphävanden är på gång just nu.

Du som medborgare har möjlighet att tycka till om planerna. Det kan du göra under samrådet och granskningen.

Alla detaljplaner på gång kan du se i den vår karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Påbörjat planarbete

Kramfast AB har ansökt om att ta fram en ny detaljplan för föredetta Ytterlännässkolan. Detaljplanen ska möjliggöra för andra användningar då befintlig plan begränsar framtida nyttjande av fastigheten och byggnaderna. Användningarna ska bidra till en god helhetsverkan i tätorten Bollstabruk.

Kramfast AB fick ett planbesked i mars 2021. Nu pågår arbetet med att ta fram utredningar och handlingar inför samråd av ett förslag till detaljplan.

 


Kommunen har beslutat att ta fram ett ny detaljplan för centrala Docksta. Docksta har de senaste åren sett en start utveckling med inflyttning, nya verksamheter och turism. Gällande detaljplaner togs fram under 1960-talet och behöver uppdateras för att inte motverka utvecklingen av tätorten.

Nu pågår arbetet med att ta fram utredningar och handlingar inför samråd av ett förslag till detaljplan.

 


Ändring för Lövvik 2:17, Lövvik 2:18 m.fl.

Planbesked har lämnats för att lätta upp utformningsbestämmelserna samt se över område för bryggor, badplats och mindre förrådsbryggor.


Samråd

Upphävande för Hjälta 1:26, Inholm 4:1 m.fl.

Syftet med upphävandet är att möjliggöra utveckling och förändring av planområdet över tid. Vidare är syftet även att befintliga fastigheter ska bli bättre anpassade efter rådande förhållanden.

Planförslaget strider inte mot kommunens översiktsplan.

Samråd för planförslaget pågår från 13 juni till och med 7 juli 2022.

Planhandlingar

 


Ändring för Hermes 1.

Ändringens syfte är att ta bort planbestämmelsen om reglering av ringmark – överbyggd gård från fastigheten Hermes 1. Denna reglering påverkar möjligheten till komplementbyggnad. Överbyggd gård är inte längre aktuellt utifrån befintlig verksamhets behov och platsens förutsättningar.

Planförslaget strider inte mot kommunens översiktsplan.

Samråd för planförslaget pågår från 21 juni till och med 19 juli 2022.

Planhandlingar

 Ändring för Nordingrå-Mjällom 8:30

Syftet med ändringarna är att möjliggöra utveckling av Norrfällsvikens camping. Campingen vill utveckla sin verksamhet genom att möjliggöra för ytterligare platser för husbilar och husvagnar i öster.

Planförslaget strider inte mot kommunens översiktsplan.

Planförslagen hölls tillgängligt för samråd under perioden 9 maj till och den den 31 maj 2022. Samrådet är nu avslutat och planen förväntas antas på kommunstyrelsens nästa sammanträde den 13 september 2022.

Planhandlingar

 

 

Antagande

Upphävande för Törna 3:14 och Törna 3:15

Syftet med upphävandet är att möjliggöra utveckling av Mjälloms Tunnbröd AB inom fastigheterna Törna 3:14 och Törna 3:15, där gällande detaljplaner reglerar småindustri.

Planförslaget strider inte mot kommunens översiktsplan.

Planförslaget hölls tillgängligt för samråd under perioden 5 maj till och den den 20 maj 2022. Samrådet är nu avslutat och upphävandet antogs på kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2022.

Planhandlingar

 


Ändring för Nordingrå-Mjällom 8:33

Syftet med ändringarna är att möjliggöra utveckling av Norrfällsvikens camping. Campingen vill utveckla sin verksamhet genom att göra befintliga campingstugor planenliga.

Planförslaget strider inte mot kommunens översiktsplan.

Planförslagen hölls tillgängligt för samråd under perioden 9 maj till och den den 31 maj 2022. Samrådet är nu avslutat och planen antogs på kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2022.

Planhandlingar

 

Uppdaterad: Sidansvarig: Stina Sahlén

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.