En del ur konstverket Det blir nog bra av Janne Björkman och Åsa Bergdahl

Barn- och ungdomskultur

Alla barn och ungdomar ska ha tillgång till ett mångsidigt och rikt kulturutbud och ges möjlighet till eget skapande. Det är viktigt för att väcka lust och intresse för olika konstnärliga uttryck. Ett kontinuerligt arbete sker för att öka tillgängligheten till kultur och skapa goda förutsättningar för att nå ut till alla barn.

Kulturupplevelser i skola och förskola

Kultur- och fritidsenheten samarbetar med förskoleverksamhet, skola, bibliotek, kulturskola samt med andra verksamma inom kulturområdet. Teater, musikprogram, dansföreställningar och filmvisningar anordnas för barn och unga i förskolorna och skolorna i kommunen. Skolbioverksamhet bedrivs för högstadiet.

Andra aktiviteter som arrangeras är Dansinspiratörerna, ett drogfritt dansprojekt som genomförs varje år för årskurs 9, samt elevutställningar i Kramfors konsthall.

Kulturfestivaler

Kultur- och fritidsenheten arrangerar varje år en filmfestival på hösten. Festivalen vänder sig till barn och unga från cirka 3 år och upp till unga vuxna. Filmerna visas på biografen i Kramfors. Filmvisningar ordnas även på fler platser i kommunen, ofta i samverkan med föreningslivet.

Skapande skola

Skapande skola är en satsning på mer kultur i skolan, i form av ett stimulansbidrag som finansieras via Statens kulturråd. Stödet bidrar till att konst och kultur långsiktigt integreras i skolan.

Målet med Skapande skola är att barn och unga får ta del av kulturella och konstnärliga uttrycksformer och ges ökad möjlighet till eget skapande. Tanken är också ökad samverkan mellan skola och professionella kulturutövare. Möjligheterna är många och det är eleverna och skolans behov som ska bestämma arbetssätt.

Exempel på Skapande skola projekt i vår kommun

  • Skolbioprojekt med filmvisning och föredrag
  • Inköp av scenkonst där även tillhörande workshop kan förekomma
  • Musikskapande, konstprojekt, filmskapande, författarbesök och mycket mer

Några effekter som skolorna har sett av arbetet med Skapande skola

  • Elever som har problem med de teoretiska studierna har fått visa att de har andra kompetenser som är värdefulla för måluppfyllelse.
  • Eleverna har fått ökad kunskap om olika kulturformer.
  • Pedagogerna i skolan har fått nya verktyg i de estetiska lärprocesserna för att eleverna ska nå måluppfyllelse.

Läs mer om Skapande skola under Relaterade länkar.

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Högström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
852 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Ninni Mellander
Tel: 0612-80252
ninni.mellander@kramfors.se

Karin Högström
Tel: 0612-80081
karin.hogstrom@kramfors.se