"Det blir nog bra". Konstnärlig gestaltning vid Kramfors resecentrum, av Åsa Bergdahl och Janne Björkman

Program för kultur

Hösten 2017 antogs Program för kultur. Programmet ska vara vägledande för oss som arbetar inom kommunen. Det pekar ut tre områden som kommunen vill fokusera extra på.

En attraktiv kommun med höga kvalitetskrav på livsmiljön

Den fysiska miljön är avgörande för en plats attraktivitet. Vi trivs i intressanta, levande och vackra miljöer. Men även platsens identitet spelar in, alltså kombinationen av platsens natur, kultur och historia, traditioner och värderingar. Ett levande kulturarv ger kommunen djup och förankring. För att bli en attraktivare plats att besöka, flytta till eller bo kvar på, är även estetiken, arkitekturen och stoltheten över kulturarvet viktiga faktorer.

Ett brett och generationsöverskridande kulturutbud

Att känna framtidstro handlar delvis om att se och uppleva utveckling och framsteg på hemorten.  Det handlar också om en känsla av att allt, eller mycket, är möjligt! Tröskeln ska vara låg för den som själv vill skapa, arrangera kulturevenemang, bygga upp mötesplatser och ordna kulturella fritidsaktiviteter. Vi ska värna såväl den professionella konsten som den folkliga amatörkulturen och dynamiken mellan de två. Kultur av och för unga är särskilt prioriterat.

Kreativt och nytänkande samhällsklimat

För att nå målet om ett kreativt och nytänkande samhällsklimat, behöver vi insikt om vilka delar som ingår i ett sådant samhällsprojekt. Vi behöver både tänka på grundläggande och högre utbildning, på företagande och skapande verksamhet. Kulturen är naturligtvis viktig för oss som bor här, men också för kommunens arbetsgivare: såväl näringslivet som den offentliga sektorn och civilsamhället.

Kulturen är i sig utforskande och bidrar på så sätt till kreativitet och innovation. Att ta del av kultur hjälper såväl individer som företag att växa i det inre. Kulturutbudet bidrar till kommunens attraktionskraft, vilket påverkar kompetensförsörjningen och utvecklingen framåt.

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Högström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Kulturutvecklare
Karin Högström
Tel: 0612-800 81
karin.hogstrom@kramfors.se