Nordingrå Konstby har galleriverksamhet i byn Vännersta

Konst

Att få skapa och ta del av konstens alla uttrycksformer berikar och öppnar upp, såväl människor som samhällen. Konstutställningar visas under hela året i Kramfors konsthall. Runtom kommunen finns också många sommaröppna konstgallerier och ateljéer. Kramfors kommun har en stor och intressant konstsamling som byggts upp under många decennier och som växer med nya konstinköp för varje år. Konsten placeras sedan ut i kommunens olika lokaler och verksamheter.

På våra sidor Visit Kramfors finns en förteckning över gallerier, ateljéer och museer. Se relaterade länkar.

Satsning på offentlig konst

Kommunen hade under 2018-2020 ett projekt för att förstärka vårt arbete med offentlig konst. Vi var en av tolv kommuner och regioner som deltog i Statens Konstråds projekt "Första gången - steget vidare". I projektet tog vi bland annat fram en riktlinje för kommunens arbete med offentlig konst. Riktlinjen rekommenderar att vi följer den så kallade enprocentsregeln. Enprocentsregeln innebär att vi vid ny-, om- och tillbyggnation bör avsätta 1 % av budgeten till offentlig konst.

Under projektets gång tillkom väggmålningen vid den södra entrén in till Kramfors centrum. 2021 invigdes en konstnärlig gestaltning längs med Kungsgatan, som gjordes i samband med bygget av en gång- och cykelväg. Ett pilotprojekt där vi för första gången använde oss av enprocentsregeln!

En konstnärstät plats

I Höga Kusten och Ådalen bor många yrkesverksamma konstnärer. Till det kommer ett stort antal konstnärer som har sitt fritidsboende här. Kramfors räknas som den mest konstnärstäta kommunen utifrån befolkningsmängd.

Kramfors konstförening
Kramfors konstförening bildades 1945, dagen efter andra världskrigets slut. Konstföreningen bildades för att främja intresse och förståelse för konst i alla dess uttrycksformer. Konstföreningen anordnade tidigare utställningar bland annat på Babelsberg och Kramfors folket hus och park. Idag arrangerar konstföreningen fyra utställningar varje år i Kramfors konsthall. Övriga utställningar i konsthallen anordnades av kulturenheten.
Kontaktperson: Annika Johansson, 073-8026968, annikaulrikajohansson@hotmail.com

Konstrundan Älv och kust

Konstrundan Älv & Kust startades 2012 och anordnas under Kristi Himmelsfärdsdagen. Den samlar framför allt konstnärer runt Ångermanälven. De utställande konstnärerna öppnar sina ateljéer för besökande och visar en bredd av olika uttrycksformer såsom måleri, skulptur, akvarell, grafik och film.
Kontaktperson: Lena Johansson Fahlén, 073 81 99 208, lena.fahlen@gmail.com


Nordingrå konstnärsverkstad
Nordingrå konstnärsverkstad bidades 2012 och är en verkstad i utveckling. Lokalerna är ljusa, i vacker miljö i Vännersta. Här finns tryckpressar till djup- och högtryck, en liten boktryckeri och en screen för papperstryck och ett bord för textiltryck. Möjlighet till övernattning i en trivsam lägenhet i huset. En del av arbetsrummen hyrs ut till medlemmar som jobbar med olika hantverk. 
Kontaktpersoner: Annikka K Arvidsson, 073-096 60 91 och Angelika Frank, 073-140 70 86. info@nordingrakv.se

Nordingrå konstrunda
Nordingrå konstrunda arrangeras av Nordingrås konstnärer och gallerier varje år under pingsten sedan 2008. Konstrundan knyter an till en stark konst-tradition som funnits i bygden sedan 1930 talet. I konstrundan deltar både fast boende och fritidsboende yrkesverksamma konstnärer, konsthandlare och amatörer. Konst visas över hela Nordingrå, i konstnärernas ateljéer, i gallerier och i tillfälliga visningslokaler.
Kontaktperson: Kethy Sundlöf Bjesse, 070-237 92 30.

Norra Orienten 
Norra Orienten bildades av en grupp konstnärer som en ateljéförening 2002 i Torken, f.d. Mariebergs Sågverk, beläget i Marieberg, Bjärtrå. Husen och platsens själ bidrog till att föreningen fick namnet Norra Orienten. Inte långt efter invigningen fick huset stängas och området var förorenat av hälsofarliga mängder av dioxin. En lång process har tagit vid om vad som ska ske med platsen och byggnaden i framtiden.
Kontaktperson: Mats de Vahl, madevahl@gmail.com


Detalj av Mellan fjäll och hav, offentligt konstverk av Birgitta Nenzén

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Högström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Ninni Mellander
Tel: 0612 - 80252
ninni.melander@kramfors.se