Dödsfall och begravning

Vid ett dödsfall tillkommer en del praktiska frågor. Här finns information samlad kring begravning, bouppteckning och dödsboanmälan.

I Sverige har alla rätt till en begravning. Du betalar begravningsavgift oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Detta ger dig bland annat rätt till gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni.

För den som vill ha en begravning utan religiös anknytning finns borgerlig begravning som alternativ. Den typen av begravning är fri att utforma efter anhörigas önskemål, till skillnad från en religiös begravning som följer en viss ordning. Vid val av borgerlig begravning är det till exempel valfritt att välja begravningsförrättare, lokal och musikaliska inslag. Frågor gällande borgerlig begravning besvaras av begravningsbyråerna.

efterlevandeguiden Länk till annan webbplats. finns samlad information om det viktigaste du behöver veta när en anhörig avlidit.

Bouppteckning

När någon avlidit lämnas ett dödsbo kvar. De som ärver ansvarar för att göra en bouppteckning, vilket är en sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder. Detta redovisas till Skatteverket senast fyra månader efter dödsfallet.

Bouppteckning - Skatteverket Länk till annan webbplats.

Dödsboanmälan

Om den avlidne saknar tillgångar som täcker kostnader för begravning och vissa andra kostnader gällande dödsfallet, kan en dödsboanmälan ersätta bouppteckning. En dödsboanmälan kan ses som en enklare form av bouppteckning och ska ske inom två månader från dödsdagen. En dödsboanmälan kan inte göras om tillgångarna överstiger kostnaderna för begravning. Kontakta kommunens kundtjänst och be om att få prata med en dödsbohandläggare för att göra en anmälan, se Kontakt.

Ekonomiskt bistånd för begravningskostnad

Kostnad för begravningen ska betalas av dödsboet. Om det helt eller delvis saknas pengar i dödsboet finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd. Ta kontakt med Socialtjänsten innan beställning av begravning för information om vad som eventuellt kan beviljas.

Enligt de riktlinjer som råder, har personer rätt till en värdig begravning, även om dödsboet saknar tillgångar. Tänk på att man som sambos och gifta är försörjningspliktiga för varandra, vilket innebär att kvarlevande maka/make/sambo måste uppge sina inkomster och tillgångar vid en ansökan om ekonomisk hjälp för begravning.

Begravningsombud

Kramfors kommun har ingen utsedd borgerlig begravningsförrättare. Kommunen har dock utsett ett begravningsombud. Dennes uppgift är att granska hur församlingarna inom verksamhetsområdet tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombud - Länsstyrelsen Västernorrland Länk till annan webbplats.

Sorgearbete

Sorg är en naturlig reaktion hos dig som förlorat en anhörig. På vilket sätt känslor utspelar sig och hur vi bearbetar sorgen kan var individuellt. Det är viktigt att veta att det finns stöd att få i ditt sorgearbete.

Här kan du läsa mer om sorgearbete.

1177 Vårdguiden - sorg när någon har dött Länk till annan webbplats.

Sorgbearbetning Länk till annan webbplats.

Vad händer med försäkringar vid dödsfall?

Det är möjligt att den avlidne har försäkringar som kan utfalla med anledning av dödsfall. Det finns inget centralt register över enskilda personers försäkringar. Men du kan själv försöka ta reda på vilka försäkringar som finns. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Försäkringar i ett dödsbo Länk till annan webbplats.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se