För dig som vill hjälpa

Det finns olika sätt att ge stöd till den som behöver

Du kan lämna intresseanmälan om att bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem. På så sätt kan du hjälpa ett barn, en tonåring eller en vuxen som behöver extra stöd och stimulans.

Uppdraget kan se ut på många olika sätt beroende på vad barnet, ungdomen eller den vuxna har för behov.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Socialsekreterare
Tel: 0612-800 00 (växel)

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

ifomottagning@kramfors.se