Kvalitet, resultat och jämförelser

Vi som arbetar i Kramfors kommun strävar efter att uppnå hög kvalitet i vårt stöd och omsorgsarbete. Nedan hittar du olika verktyg i offentliga databaser som redovisar kvalitet och resultat.

Socialstyrelsen - Statistik och jämförelser

Statistikämnen är Socialstyrelsens databas där du kan söka statistik om folkhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Statistikämnen Länk till annan webbplats.

 

Äldreguiden är Socialstyrelsens databas där du kan jämföra kommunernas äldreomsorg och olika hemtjänstverksamheter, äldreboenden och dagverksamheter. 

Äldreguiden Länk till annan webbplats.

 

Öppna jämförelser ger invånare och brukare möjlighet att jämföra sin egen kommun i förhållande till andra. De öppna jämförelserna används också av kommunen som underlag för utvecklings- och förbättringsarbete.

Öppna jämförelser Länk till annan webbplats.

Kolada - Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

I databasen Kolada kan du följa kommunernas och regionernas verksamheter från år till år. I verktyget Jämföraren i Kolada redovisar kommunens kvalitet inom ett antal områden. Det är möjligt att jämföra resultat med andra kommuner.

Kolada - Jämföraren Länk till annan webbplats.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se