Funktionsnedsättning

Med funktionsvariation menas att vi människor är och fungerar olika.

Funktionshinder är de begränsningar och svårigheter som en person kan möta och uppleva i vardagen utifrån just sin funktionsvariation.

Vi vill att alla medborgare ska kunna ha möjlighet till ett så självständigt, stimulerande och tryggt liv som möjligt. För dig som har funktionsnedsättning finns därför olika stödinsatser som du kan ha rätt till.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Du har möjlighet att ansöka om stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, om dina svårigheter beror på något av detta:

 • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Hjärnskada i vuxen ålder som innebär ett betydande och varaktigt begåvningsmässigt funktionshinder.
 • Stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som inte beror på normalt åldrande och som ger betydande svårigheter i den dagliga livsföringen

LSS innehåller tio olika stödinsatser

 • Rådgivning och annat personligt stöd
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför hemmet
 • Korttidstillsyn
 • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Boende med särskild service för vuxna
 • Daglig verksamhet

Ansökan om stöd

Om du behöver stöd enligt LSS måste du själv begära det.

Vill du ansöka om stöd enligt LSS så vänder du dig till kommunens LSS-handläggare.

Efter ansökan görs en bedömning om din rätt till stöd (bistånd) och därefter får du ett beslut.

Du bestämmer själv om du vill ta emot det stöd som erbjuds.

Är du inte nöjd med beslutet har du rätt att överklaga. Handläggaren kan hjälpa dig att skriva ett överklagande.

Vill du veta mer kontakta våra LSS-handläggare, se under Kontakt på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Socialsekreterare LSS
Tel: 0612-802 41

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se