Avgifter inom stöd- och omsorg

Kramfors kommun tar ut en avgift för vissa stöd- och omsorgsinsatser utifrån socialtjänstlagen. Avgiften beräknas utifrån din inkomst, boendekostnad och boendesituation. Nedanstående avgifter gäller för 2024.

Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och baseras på prisbasbeloppet som fastställs av regeringen och justeras varje år.

Avgifter 2024

Mer information

Har du frågor?

Har du frågor gällande avgiften eller behöver ändra någon uppgift kontaktar du avgiftshandläggare via kundtjänsten, se Kontakt.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se