Särskolan

Anpassad grundskola

På anpassade grundskolan i Kramfors får du som elev en trygg skolgång från årskurs 1 till år 9. Du får ett positivt bemötande och möjlighet att skapa goda relationer. Vi möter dig med höga förväntningar och din skolgång ska vara vägen till ett gott mående, utveckling och lärande.

Årskurs 1-6 bedrivs på Kramforsskolan.

Fritidshem för elever upp till 12 år (Förskoleklass- årskurs 6) bedrivs på Kramforsskolan.

Årskurs 7-9 bedrivs på Ådalsskolan.

På vår skola strävar vi efter att alla elever ska få en smidig och välkomnande övergång.

Efter att en elev beslutats ha rätten att gå i anpassad grundskola (se rutin, utredning och mottagande i anpassad- grund- och gymnasieskola) tas eleverna emot vid tre tillfällen under läsåret.

Nya elever välkomnas:

  • Vid höstterminens start
  • Efter novemberlovet (v44)
  • Efter påsklovet: Startdatum varierar beroende på när påsklovet infaller.

Vi ser fram emot att välkomna nya elever till vår gemenskap och att ge dem de bästa förutsättningarna för sitt lärande.

Varmt välkommen att bli en del av vår skola!


Visa kartan i ett eget fönster

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström