17 januari 2022

Ådalsskolans Comvius nationellt exempel på jämställdhetsarbete

Människors isolering under pandemin ökar även risken för att utsättas för våld och förtryck. I en inventering av hur Sveriges kommuner arbetar med frågan listar Jämställdhetsmyndigheten goda exempel. Glädjande nog finns Ådalsskolans plattform Comvius med på listan.

Initiativtagaren Peyman Vahedi konstaterar än en gång att Kramfors kommuns beslut att ta fram ett eget digitalt verktyg där man själv äger alla uppgifter är rätt.

– Denna gång är det Jämställdhetsmyndigheten som uppmärksammar hur vi med minskad resursåtgång kan bidra till rättssäkerhet och trygghet för elever. Med hjälp av Comvius kan vi fånga upp elever som till exempel är utsatta för hedersrelaterat förtryck.

Nya arbetssätt behövs
För att tidigt upptäcka och effektivt arbeta mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck behöver nya informationssatsningar och arbetssätt utvecklas. Många kommuner och andra aktörer i samhället har redan börjat utveckla sitt kommunikationsarbete, samt förändrat arbetssätt för att nåt ut med information och insatser till utsatta målgrupper.

Den inventering som Jämställdhetsmyndigheten gjort listar arbeten inom en mängd kategorier, till exempel våldsutsatta kvinnor, barn och unga, äldre, våldsutsatta män, våldsutövare, personer med funktionsnedsättning samt hbtqi-personer.

Bättre möjlighet att skapa förebyggande åtgärder
Kramfors kommun finns med i kategorin hedersrelaterat våld och förtyck. Där kan man bland annat läsa:

Kramfors kommun genom rektor Peyman Vahedi har utvecklat plattformen Comvius som har till syfte att minimera dokumentationskraven och samtidigt underlätta för skolan att fånga upp exempelvis hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relationer. Detta ger bättre förutsättningar för att få fram statistik och försöka skapa förebyggande åtgärder.
Comvius byggs genom moduler och erbjuder huvudmannen fullständigt ägande och villkorslös tillgång till datan. Inga externa leverantörer behöver godkänna eller tillfrågas när huvudmannen vill nå sin data eller sammanställa på olika sätt.”

– Vi visar återigen att vi kan göra saker för barnens bästa med ett digitalt verktyg vi själva skapat, som aldrig gjorts tidigare eller har kunnat göras analogt och manuellt, säger Peyman Vahedi:

– Utvecklingen fortsätter med att bygga ännu fler moduler som ska se till barnens bästa och minska behovet av kostsamma och ineffektiva processer.

Mer information:
Jämställdhetsmyndighetens sammanställning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ådalsskolan sida om digitalt arbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Malin Henriksson

Rektor Gudmundråskolan

malin.henriksson@kramfors.se