Flygbild över Kramfors centrum. Området Babelsberg är markerat med en blå linje.

Markanvisning för Babelsberg

Kramfors kommun har tagit fram en detaljplan för nya flerbostadshus på Babelsberg, mitt i centrala Kramfors. Vi söker nu intressenter som vill utveckla området med nya bostäder. Det betyder att vi nu bjuder in intressenter att komma med förslag på hur den framtida bebyggelsen kan komma att se ut.

Förslagen ska vara inne senast 31 mars. Därefter ska kommunen utvärdera inkomna förslag och välja ut en eller flera intressenter att gå vidare med. Mer information om Babelsberg och processen kan läsas i Relaterade dokument, Markanvisningsprogram för Babelsberg.

Om ni har frågor eller funderingar så kan ni ringa eller maila till kontaktpersonen, för uppgifter se Kontaktrutan.

Babelsberg med centrum

Karta Babelsberg och centrum.

Inspirationsbilder

Så här skulle området kunna bebyggas i framtiden.

Tecknad plan över området.

Vy från norr.

Tecknad plan över området.

Vy från söder.

Uppdaterad: Sidansvarig: Stina Sahlén