Vatten och avlopp

Vattenverk

Vattenverk ser till att vi har vatten i våra kranar. Du betalar bara för det vatten du använder.

Reningsverk

Reningsverk gör vattnet rent innan reningsverket släpper ut vattnet ingen. 
Det som blir kvar när vattnet har renats kallas slam. Av slammet görs jord.

Vi använder jorden på gräsmattor och i rabatter. Därför ska du inte spola ner exempelvis mediciner i avloppen.

Uppdaterad: Sidansvarig: Frida Lindman

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se