16 augusti 2019

Barns och ungas rättigheter
stärks genom ny lag

Från och med 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. För att göra oss redo för detta har Osman Saidabdala anställts som samordnare inom området barns rättigheter och ungdomsdemokrati.

Lagen innebär att barns och ungas rättigheter sätts i fokus på ett ännu bättre sätt än dagens underskrivna överenskommelse. Men det innebär också att vi som kommunorganisation måste sätta oss in i vad det innebär; kunskap måste tillföras och arbetssätt mejslas fram.

Och det är här Osman Saidabdala kommer in. Som samordnare ska han på olika sätt jobba med kunskapshöjande insatser mot såväl politiker som anställd personal. Skolan är ett givet område där han kommer att arbeta, men även socialtjänsten hanterar många ärenden som rör unga människor.

– Jag tänker också rikta stor del av mitt fokus mot barn och ungdomar själva samt deras föräldrar.

Vilken skillnad gör lagen?

Barnkonventionen antogs den 20 november 1989 av FN:s generalförsamling. Idag har 196 stater ratificerat (förpliktat sig att följa) barnkonventionen, den svenska regeringen ratificerade konventionen 1990. Genom att göra barnkonventionen till lag blir det ännu tydligare att barn är egna individer med egna rättigheter.

Större ansvar kommer därmed att läggas på myndigheter, rättsväsendet och andra beslutsfattare att tillämpa rättigheterna i konventionen så att de får ett större genomslag vid bedömningar, ärenden och beslut som rör barn.

– Därför är det bra att Kramfors kommun förbereder sig.

Brinner för rättvisefrågor

Osman Saidabdala är ett relativt känt ansikte för många i Kramfors kommun. Han kom som kvotflykting för sex år sedan från Eritrea via Jemen till Ullånger. Chocken att komma från ett 48 grader varmt hemland till kyliga -21 grader i Höga kusten lade sig snart och han etablerade sig på nolltid.

– Numera bor jag i Kramfors, men om någon frågar varifrån jag kommer brukar jag svara Ullånger.

Tjänsten som samordnare på samhällsavdelningen är ett uppdrag som pågår inom ramen för nystartade projektet Framtid Kramfors. Osman har tidigare arbetat på Arbetsförmedlingen.

– Jag såg jobbet och kunde inte låta bli söka. Jag brinner för rättvisefrågor och har nyligen varit med och bildat en lokal FN-förening här i Kramfors. Att få chansen att jobba med ungdomsdemokrati är en förmån.

Läs mer

Barnkonventionen

Barn & utbildning

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Susanne Königson
Tillväxt- och näringslivschef
0612-803 20
susanne.konigson@
kramfors.se