• |
 • Lättläst
 • | Anpassa
 • | Karta
 • | Other languages

Barnkonventionen

Alla länder röstade för barnkonventionens antagande i FN:s generalförsamling den 20 november 1989  – vilket är unikt – och i dag har nästan alla länder ratificerat barnkonventionen. Att ett land har ratificerat en konvention innebär att det har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, som ett av de första länderna.

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 är ”sakartiklar” som slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha. Resten av artiklarna handlar om hur staterna ska arbeta med konventionen. Sakartiklarna ska läsas som en helhet. Det går med andra ord inte att lyfta ut en sakartikel och läsa den helt skild från de andra. Man brukar tala om att konventionen är ”hel och odelbar”.

Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra grundprinciperna. När man läser alla övriga artiklar ska man läsa dem med grundprinciperna ”som glasögon”.

 • Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och ingen får bli diskriminerad
 • Artikel 3: Att alltid se till barnets bästa
 • Artikel 6: Att barn har rätt till liv och utveckling
 • Artikel 12: Att barn har en åsiktsfrihet och en rätt att bli hörd i frågor som berör dem

Kramfors Kommun och Barnkonventionen

Från och med 2020-01-01 blev Barnkonventionen lag i Sverige. Det betyder att beslut som fattas och som på något sätt berör barn, ska prövas utifrån ett barnrättsligt perspektiv. Detta innefattar beslut som tas i hela kommunorganisationen.

I februari 2020 beslutade Kommunfullmäktige (KF 2020-02-24 § 4 Dnr: KS 2019/588) om en riktlinje för barnrätt-och ungdomsdemokrati. Riktlinjen ska fungera som ett övergripande dokument och en ram för hela kommunhuskoncernen. För att underlätta implementeringen har även ett metodstöd tagits fram som är applicerbart inom kommunhuskoncernen och tillhandahålls av samhällsavdelningen. 

Film om barns rättigheter

Gör barn starkare – en film om att barn har rättigheter från Sveriges kommuner och landsting, SKL, 2016.

Relaterade länkar

På höger om denna sidan finner du relaterade länkar som handlar om

 • Barnkonventionen, Unicefs webbplats. Kort version och hela text om Barnkonventionen.
 • konventionstext i sin helhet, Barnombudsmannens webbplats.
 • Grundkurs i barnkonventionen på Barnombudsmannens webbplats.
 • För dig under 18 på Barnombudsmannens webbplats har du all information om dina rättigheter.
 • Mina Rättigheter är en webbplats om barn och ungas mänskliga rättigheter. Den är fylld med kunskap, inspiration och lektioner – anpassad för pedagoger i både förskola och skola att lära ut om barnkonventionen.
 • Kommunfullmäktige (KF 2020-02-24 § 4 Dnr: KS 2019/588) beslut om en riktlinje för barnrätt-och ungdomsdemokrati.
 • Riktlinje för barnrätt och ungdomsdemokratiUppdaterad: 2020-02-28 Sidansvarig: Osman Saidabdala

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.