Maria Göransson sitter vid en dator och två bildskärmar.

Maria Göransson är anställd på välfärdsförvaltningen.

23 februari 2022

Så ska våra brukares hälsa och livskvalitet säkras

Ökad hälsa och livskvalitet samt minskat tryck på vård och omsorg. Det är mål vi strävar efter att uppnå genom att använda kvalitetsregistren Senior Alert och BPSD. Sedan en tid tillbaka är Maria Göransson anställd för att samordna och utveckla arbetet.

– Registren används redan med framgång inom delar av äldreomsorgen, nu ska vi även införliva hemtjänst, hemsjukvård och funktionsstöd i arbetet. Mitt uppdrag är att realisera gemensamma rutiner och handlingsplaner tillsammans med verksamheterna, säger hon.

Undersökande, förebyggande och uppföljande

Ett kvalitetsregister är ett verktyg där all information om risker, diagnoser och insatta vård- och omsorgsåtgärder samt resultat samlas. Senior alert fokuserar på fem områden - fall, ohälsa i munnen, undernäring, trycksår och inkontinens. BPSD står för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens.

– Med hjälp av de två registren har vi möjlighet att hålla koll på stor del av en människas hälsotillstånd. Vi gör riskbedömningar och beslutar om åtgärder som dokumenteras och sedan följs upp med stöd av registret, berättar Maria Göransson.

En äldre man sitter i mitten med två kvinnor på vardera sida om honom.

Hälsa och välmående livet igenom - mål för Kramfors kommuns vård och omsorg.


Bosse, Peter och Maja ska få en god och nära vård

Ytterst handlar allt om att värna de brukare som tar del av Kramfors kommuns vård och omsorg på särskilt boende och inom hemtjänst och hemsjukvård, men även personer som har en funktionsnedsättning och omfattas av LSS.

  • Det kan till exempel röra sig om 89-åriga Bosse som inte längre kan bo kvar hemma utan har flyttat in i ett av våra särskilda boenden. Hans aptit förändras och vikten minskar drastiskt.
  • I en gruppbostad finns Peter som har ramlat flera gånger.
  • Sedan har vi Maja som bor i Docksta och får hjälp varannan dag av hemtjänsten. Hennes anhöriga är nu oroliga för personlighetsförändringar med tecken på ilska och ångest.

– Det här är fiktiva personer, men vi möter dem dagligen. Kramfors kommun tar uppdraget att säkerställa god hälsa och livskvalitet på största allvar, säger välfärdsförvaltningens chef Mikael Gidlöf.

– Marias uppdrag att utveckla arbetet med kvalitetsregistren tillsammans med verksamheten är en del i vår strävan mot en God och nära vård.

Inspirerande uppdrag

Maria Göransson, som bor i Undrom, har under 40 år arbetat på Sollefteå kommun. De senaste 10 åren som enhetschef för demenscentrum.

– Jag vet av egen erfarenhet vilken skillnad dessa två kvalitetsregister gör. Det känns oerhört inspirerande att tillsammans med en arbetsgrupp och styrgrupp implementera dem fullt ut.

Det ettåriga utvecklingsarbetet finansieras via statliga stimulansmedel.

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Mikael Gidlöf
Chef välfärdsförvaltningen
0612-808 09
mikael.gidlof@kramfors.se