Familj umgås i vardagsrum

Barn, ungdom och familj

Kramfors kommun ska vara en bra plats för familjer att bo på.

Barn och ungdomar ska få växa upp under goda och trygga förhållanden.

Föräldrar skall ha möjlighet att få stöd att utvecklas i sitt föräldraskap, och kunna få råd och stöd angående sin relation.

Stöd från socialtjänsten

Alla barn har rätt till en bra uppväxt. Oftast kan föräldrar själva tillgodose detta, men ibland behövs stöd i olika former från socialtjänsten.

  • Visst stöd är öppet för alla och erbjuds via service. Det innebär att man kan vända sig till verksamheten utan att det krävs utredning eller beslut om stödet.
  • Det finns insatser som är biståndsbedömda. Det innebär att behovet av stöd har utretts och bedömts av socialsekreterare.

Du kan ta kontakt med socialsekreterare på mottagningsenheten för att få råd om du har funderingar kring stödinsatser, se Kontakt på denna sida.

Du hittar mer information under Relaterade länkar på denna sida.

Biståndsbedömda insatser

Vissa insatser måste prövas individuellt efter särskild ansökan, till exempel följande:

  • Familjehem
  • Familjebehandling
  • Kontaktfamilj/kontaktperson
  • Vårdnadsbidrag

Hit kan du vända dig utan ansökan:

  • Familjerådgivning
  • Familjecentral

Om du har frågor

Har du frågor och funderingar kan du kontakta socialsekreterare.
Kontaktinformation hittar du under Kontakt på denna sida.

För dig som är barn eller ungdom

Du som har kontakt med socialtjänst eller sjukvård har rätt att kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att få information om dina rättigheter. Du kan också vända dig till IVO om du har synpunkter eller vill klaga. Läs mer under Relaterade länkar på denna sida.

För dig som är ny i Sverige

För att få lättläst information om vad socialtjänsten är och gör, klicka på länkarna: Informationsverige.se Länk till annan webbplats. eller Koll på Soc Länk till annan webbplats.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg