Andreas och Sussa står vid ett ståbord med en dator. De tittar på varandra och pratar.

Andreas Söderberg och Sussa Norrbin har tillsammans med enhetschef Malin Lindroth varit ledande i arbetet med att ta fram de vägledande principerna. Ledningsgruppen för Funktionsstöd har sedan beslutat att principerna ska implementeras i all verksamhet.

26 mars 2024

Kompetenshöjning för 200 medarbetare inom Funktionsstöd

Funktionsstöd i Kramfors kommun tar ett stort steg framåt i sitt uppdrag för att säkra kvalitet och trygghet hos personer med funktionsnedsättning genom att påbörja en omfattande kompetenssatsning. En satsning som omfattar 200 medarbetare.

Detta initiativ kommer som ett svar på ökad medvetenhet om behovet av förändring och förbättring inom sektorn, samt på grund av rapporter om missförhållanden på gruppbostäder runt om i Sverige.

– Kramfors kommun har inte granskats, men flera rapporter av bland annat Socialstyrelsen har fått oss att förstå att vi behöver jobba proaktivt. Naturligtvis för att uppfylla alla delar av lagen, men främst för att våra brukare ska få allra bästa stöd och omsorg, säger Tomas Öberg, tillförordnad verksamhetschef.

– Jag är glad över att berätta att det är vår egen kommunala kompetens som satt ihop konceptet och som nu även är i full gång med att genomföra det.

I filmen nedan får du veta allt om varför utbildningssatsningen görs, vad den innehåller och vilka som håller i den. Du som har behov av en textremsa - klicka på T.

Utbildningspaket framtaget av egen kompetens

Basen i Funktionsstöds uppdrag är att varje enskild person har rätt att utforma sitt liv utifrån egna behov, intressen och önskemål. Stödet ska alltid skräddarsys och bidra till att den egna förmågan stärks. Trygghet, delaktighet och inflytande löper som en röd tråd genom all verksamhet.

– Ett antal vägledande principer som ska genomsyra allt arbete har slagits fast. Med dessa principer som bas har sedan ett utbildningspaket tagits fram, berättar Tomas Öberg.

Pedagogiskt upplagt i två delar

För att uppnå en förändring kommer personalen att genomgå en serie utbildningar ledda av erfarna metodhandledarna Andreas Söderberg och Sussa Norrbin.

Den första delen av utbildningen, som fokuserar på att hantera stress och affekt hos de personer som stöds, samt att reflektera över det egna bemötandet, kommer att grundas på lågaffektiva förhållningssättet.

Den andra delen innefattar verktyg för att möta individuella behov genom tydlig pedagogik och kommunikation. Det görs också en fördjupning kring olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser i vardagen.

Framåtblickande strategi ger bättre arbetsmiljö

Att genomföra en sådan omfattande kompetenssatsning internt betraktas som en positiv och framåtblickande strategi av kommunen. Genom att investera i medarbetarnas kunskap strävar man efter att omsätta de vägledande principerna i praktiken för att skapa en mer reflekterande och humanistisk arbetsmiljö.

– Med hjälp av engagerade och kunniga metodhandledare och chefer kan vi ge våra medarbetare bättre förutsättningar för att ge stöd och service. Jag är oerhört stolt över det arbete som görs, säger Mikael Gidlöf, förvaltningschef.

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Tomas Öberg
T f verksamhetschef
Funktionsstöd
0612-802 36
thomas.oberg@kramfors.se

Malin Lindroth
Enhetschef
Funktionsstöd
0612-800 66
malin.lindroth@kramfors.se