Hjälpmedel

I Kramfors kommun arbetar vi för att du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Hjälpmedel kan bidra till att du får en fungerande vardag och möjlighet att vara självständig.

Om du har en funktionsnedsättning som påverkar dina möjligheter att klara dina dagliga aktiviteter kan du behöva ett hjälpmedel. Det kan handla om hjälpmedel för att du själv eller med hjälp av någon annan till exempel ska kunna klä dig, sköta hygienen, förflytta dig och kommunicera med omvärlden.

Så lånar du hjälpmedel

För att få låna ett hjälpmedel behöver du träffa en förskrivare, det vill säga någon som utreder behovet av och skriver ut hjälpmedel. Det kan till exempel vara en arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut. Förskrivaren beslutar vilket eller vilka hjälpmedel du får.

  • Om du bor hemma vänder du dig till förskrivare på din hälsocentral
  • Om du bor på särskilt boende eller gruppbostad vänder du dig till förskrivare inom kommunen

Vad kostar det att låna hjälpmedel?

Från och med 1 april 2024 införs en avgift vid lån av hjälpmedel. Beslutet är länsgemensamt och samma avgifter gäller därför för alla kommuner i Västernorrlands län.

Här kan du läsa mer om avgifter.

Mer information

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

hjalpmedel@kramfors.se

Teknisk service
Tel: 060-14 96 30

hjalpmedel.tekniskservice@rvn.se