Hjälpmedel

Äldre kvinna med rollator går på promenad.

Om du har en funktionsnedsättning eller en långvarig sjukdom som begränsar dig i din vardag, kan du få låna hjälpmedel som underlättar att kunna klä dig, äta, sköta din hygien, förflytta dig och kommunicera med omvärlden.

Mer information om hjälpmedel finner du under Relaterade länkar på denna sida.

Exempel på hjälpmedel är TENS-apparat, rollator, rullstol, sittkuddar och förhöjningar till stolar eller toalettstolar. En del hjälpmedel är så kallade egenvårdsprodukter som du får köpa själv.

Hjälpmedel är alltid ett lån som sker via kommunen eller Regionen och lånet registreras. Önskar du att få din låneförteckning, kontakta din förskrivare eller ring kommunens växel eller skicka ett mail, se under rubriken Kontakt på denna sida.

Det vanligaste är att en arbetsterapeut, sjukgymnast eller i vissa fall en distriktssköterska bedömer, provar ut och skriver ut ett hjälpmedel. En del hjälpmedel skrivs ut på en specialistklinik.

Om du bor hemma, oavsett ålder

Du vänder dig i första hand till arbetsterapeut, sjukgymnast eller distriktssköterska på din hälsocentral. Bedömer de att utprovningen behöver ske i din bostad kontaktar de kommunens hemsjukvård inom ditt område.

Kontaktuppgifter till hälsocentralerna finner du nedan.
Hälsocentralen Höga kusten Länk till annan webbplats.
Hälsocentralen Kramfors Länk till annan webbplats.
Hälsocentralen Nyland Länk till annan webbplats.

Om du bor på särskilt boende eller gruppbostad

Du vänder dig i första hand till den arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska som arbetar inom ditt hemsjukvårdsområde.

 • Område Höga Kusten
 • Område Kramfors
 • Område Bollsta, Nyland

Vid frågor kontakta Hjälpmedel Västernorrland, kundtjänst 060-14 96 10 eller kommunens växel, se under Kontakt på denna sida.

Om du har behov av syn- eller hörselhjälpmedel

Vänd dig till Region Västernorrland, de ansvarar för syn- och hörselhjälpmedel. växel, 0611-800 00

Om du flyttar inom länet

Du ska alltid kontakta förskrivaren och meddela din förestående flytt. Du tar med hjälpmedlen till den nya bostaden och ansvarar själv för samtliga kostnader i samband med flyttning av hjälpmedlen. Undantag är fast monterad/installerade hjälpmedel så som taklyft, porttelefon, hörslingor.

Om du flyttar till ett annat län

Du ska i god tid meddela förskrivaren och komma överens om vilka hjälpmedel som är nödvändiga att ta med vid flytten. Förskrivaren kontaktar därefter hjälpmedelsverksamheten i det nya länet. Övriga hjälpmedel återlämnas. Läs mer under rubrik ”Återlämna hjälpmedel.”

När du inte längre behöver hjälpmedlet eller när förskrivaren bedömer att behovet upphört ska det återlämnas. Det gäller även trasiga och gamla hjälpmedel. Du ansvarar själv för att återlämna.

Återlämning av hjälpmedel

I första hand sker återlämning av hjälpmedel på någon av följande återlämningsplatser i kommunen vilket du själv ansvarar för att göra.

 • Kramfors
  Viktoriagården (Viktoriagatan 22, dörr till höger innanför entrén) eller
  Kramfors hälsocentral (nedre plan, vid restaurang Kvarnen)
 • Nyland
  Nylands hälsocentral (ingång vid apoteket, längst ned i korridoren)
 • Ullånger
  Höga Kusten hälsocentral (baksidan vid varuintaget)

Större hjälpmedel

Större och mer skrymmande hjälpmedel som exempelvis sängar, personlyftar och hygienstolar på hjul kan hämtas i hemmet. Boka hämtning hos Hjälpmedel Västernorrland på 060-14 96 10 eller skicka ett mail till hjalpmedel.kundtjanst@rvn.se

Hjälpmedel vid flytt till särskilt boende

När du flyttar till särskilt boende tar du med de hjälpmedel du behöver och återlämnar de hjälpmedel du inte längre behöver. Du kan också återlämna hjälpmedel när du kommer till boendet.

Om du har frågor

För mer information eller frågor, kontakta din förskrivare eller ring kommunens växel eller skicka ett mail, se under Kontakt på denna sida.

Om ett hjälpmedel som du lånat går sönder och behöver service så kontaktar du teknisk service tel 060-14 96 30 eller skicka ett mail till hjalpmedel.tekniskservice@rvn.se

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

hjalpmedel@kramfors.se