Ida Backlund, chef för Nylands hemtjänst, tar emot provtagningspaketen av larmtekniker Jonny Nilsson.

Ida Backlund, chef för Nylands hemtjänst, tar emot provtagningspaketen av larmtekniker Jonny Nilsson.

10 december 2020

Snabbtest skapar trygghet till medarbetarna inom välfärd

Med hjälp av ett snabbtest ska de medarbetare inom Kramfors kommun som arbetar i vårdnära verksamheter framöver känna sig trygga på jobbet. Trygga i vissheten om att de inte bär på smitta. En satsning vi är först i länet med.

Under coronapandemin har många som jobbar nära människor upplevt det som påfrestande att gå till jobbet och inte veta om de smittar brukare och arbetskompisar.

För att skapa en bättre arbetsmiljö har vi därför arbetat fram ett koncept med snabbtester tillsammans med Ådalshälsan och deras läkare Karin Nord. Ett koncept som körts igång idag.

– Vi utför en arbetsmiljöåtgärd, men effekten blir också att vi ännu mer skyddar våra brukare från smitta, säger Inga-Lena Arkeflod, verksamhetschef för stöd, vård och omsorg.

Frivilligt snabbtest i början av passet
Konceptet bygger på att alla medarbetare som jobbar inom särskilt boende, hemtjänst och funktionsstöd ska erbjudas att göra ett frivilligt test i början av varje pass.

Testet tas i form av en tops i näsan och man får svar inom en kvart. Är testet negativt, det vill säga inte indikerar sjukdom, kan medarbetaren lugnt jobba sitt pass. Visar det sig att testet är positivt får man åka hem och låta utföra fler tester samt smittspårning via Region Västernorrland.

– Vi har börjat i en mindre skala med fem enheter som börjat testköra, berättar Inga-Lena Arkeflod.

Fem utvalda testenheter
De fem är de två särskilda boendena Kaptenen och Nybo samt hemtjänstgrupperna Nyland, Höga Kusten och Lugnvik. Tanken är att övriga enheter med vårdnära uppdrag ska komma igång under nästa vecka.

För att allt ska vara så säkert som möjligt är det speciellt utsedd personal som har i uppgift att hämta ut provtagningspaketen och leverera dem till enheterna.

– Det är larmteknikerna Jonny Nilsson och Fredrik Berg som fått ändra om lite bland sina uppdrag för att utföra detta. Den här satsningen är i mångt och mycket ett tillsammans-arbete.

Olika upplägg för yrkesgrupperna
Provtagningarna kommer att skilja sig åt beroende på arbetsplats. På särskilda boenden och inom hemtjänsten, där det finns vårdutbildad personal, utförs testerna på plats. För funktionsstöd ska särskilda provtagningsställen öppnas.

– Utbildningsmaterial och rutiner för de som ska utföra testerna har tagits fram i samarbete med Ådalshälsan, avslutar Inga-Lena Arkeflod.

Konceptet är förhandlat med de lokala fackförbunden.

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Inga-Lena Arkeflod
Verksamhetschef
Vård, stöd och omsorg
0612-801 77
inga-lena.arkeflod@
kramfors.se