Två undersköterskor visar hur man vänder en person med motoriserat draglakan.

Undersköterskorna Virginia Eriksson och Susanne Nilsson visar hur man använder draglakanet med arbetsterapeuten Emma Fredriksson som testperson.

13 december 2021

Motoriserade draglakan ger positiva hälsoeffekter

För att underlätta för medarbetare och brukare när vändningar ska göras i sängen inom äldreomsorgen utför vi en testpilot på motoriserade draglakan. Och resultatet har inte låtit vänta på sig - redan efter några månader ser vi positiva effekter.

– Arbetsmiljön för medarbetarna förbättras samtidigt som förflyttningen blir mer skonsam för den enskilde. Sammanfattningsvis kan man säga att motoriserade draglakan innebär färre onda ryggar och en förbättrad omvårdnad för den som har behov av stöd vid vändning i säng, säger David Wiklund, verksamhetsutvecklare välfärdsteknik i äldreomsorgen.

Elektriskt drivet lakan
Att vända och förflytta brukare som ligger i säng för att sköta hygien och undvika liggsår är något som görs fler gånger varje dag. När man använder vanliga draglakan samarbetar vanligtvis två personer. Med hjälp av den motoriserade varianten, som består av ett elektriskt drivet vändlakan och en sänggrind, klarar en medarbetare ibland av utförandet på egen hand.

- Den person som tidigare behövts kan då i stället ägna tid åt andra arbetsuppgifter på boendet, säger David Wiklund.

Medarbetarna positiva under testperioden
Det är ungefär två månader sedan Kramfors kommun köpte in två motoriserade draglakan i syfte att pröva produkten och sedan utvärdera. Utrustningen är installerad på två sängar på Kaptenens särskilda boende. För att den enskilde ska komma i fråga för motoriserade draglakan krävs en särskild bedömning.

– Vi dokumenterar de behov som finns hos brukaren och avgör om denne kan komma i fråga för åtgärden. Hittills är vi som yrkesgrupp mycket positivt inställd, säger arbetsterapeuten Emma Fredriksson, som tillsammans med arbetsterapeut Jeanette Hellgren och sjukgymnast Ruben Lamers utför bedömningarna.

Även de undersköterskor som provat på de motoriserade draglakanen sätter tummen upp. Fem så kallade superanvändare på Kaptenen har fått en grundutbildning och instruerar nu sina kollegor hur man använder draglakanen.

– Efter ett par gånger sitter rutinen med att sänka grinden, arbeta med styrenheten på golvet och på ett smidigt sätt utföra förflyttningen, säger undersköterskan Virgina Eriksson och Susanne Nilsson fyller i:

– Det känns stor skillnad i axlar och rygg, särskilt när brukaren är tung.

Samverkan mellan verksamheter i förändringsarbetet
Testpiloten av motoriserade draglakan är ett exempel på hur ett väl fungerande förändringsarbete bör gå till. Delaktiga medarbetare i införandet kompletteras med en engagerad enhetschef. Tid har avsatts för utbildning, vilket skapar trygghet inför det nya arbetssättet.

– Piloten sker i samverkan mellan verksamheterna ”stöd, vård och omsorg” samt ”hälso- och sjukvård” där de båda arbetar mot ett gemensamt mål. En omfattande utvärdering planeras under första halvan av 2022. Efter det får vi ta ställning till om motoriserade draglakan ska breddinföras eller ej, säger David Wiklund.

Modellkommun för välfärdsteknik
Kramfors är en av tio utvalda modellkommuner i landet som ska stödja och inspirera andra kommuner inom området välfärdsteknik i äldreomsorgen. Tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bildar vi Kompetenscenter välfärdsteknik.

Läs mer på kramfors.se/valfardsteknik

(Musik i filmen: bensound.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Stöd & omsorg

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

David Wiklund
Verksamhetsutvecklare välfärdsteknik
0612-803 60
david.wiklund@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.