Individuella programmet

Anpassad gymnasieskola
Anpassade gymnasieskolan vänder sig till ungdomar som har en utvecklingsstörning (intellektuell funktionsnedsättning). Den bygger vidare på anpassade grundskolan och utbildningen är frivillig.

Anpassade gymnasieskolan är en 4-årig utbildning och har en egen läroplan, och ska stödja varje elev att bli så bra förberedd som möjligt för ett aktivt vuxenliv. Fokus ligger på arbete, boende, fritid och en hälsosam livsstil.

Anpassade gymnasieskolans individuella program finns på Ådalsskolan.

 

Eftis
För elever över 12 år (från höstterminen det år de fyller 13 år) och som har ett beslut (LSS)erbjuder vi korttidstillsyn i anslutning till skoldagen samt under lov.

Eftisverksamheten finns på Kramforsskolan och Ådalsskolan.


Uppdaterad: Sidansvarig: Krister Åkerlund