Betyg

Betygssystemet

Det nya betygssystemet utgörs av en sexgradig skala som går från A-F och ersätter den fyrgradiga skalan (MVG-IG). Betygsstegen B och D kan sägas vara mellansteg mellan A och C respektive E och C.

Betyg (betygssnitt)

Kriterier

A (20p)

Uppfyller kriterierna för A

B (17,5p)

Uppfyller kriterierna för C och till övervägande del för A

C (15p)

Uppfyller kriterierna för C

D (12,5p)

Uppfyller kriterierna för E och till övervägande del för C

E (10p)

Uppfyller kriterierna för E

F (0p)

Uppfyller inte kriterierna för E

-

Betygsunderlag saknas

Examensbevis istället för slutbetyg

Att läsa mot examen innebär att du först väljer mellan en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. En examen ska innehålla 2 400 poäng varav 2 250 poäng måste vara godkända.

Förlängd tid för att ta ut slutbetyg
För dig som har studerat på gymnasial nivå via gymnasieskolan eller Komvux, men inte hann slutföra dina studier, kan det nu finnas möjlighet att hinna slutföra dessa och få ett slutbetyg. I slutbetyget får då gamla och nya kurser ingå. Möjligheten att få ett slutbetyg utfärdat har efter ett nytt regeringsbeslut förlängts till den 1 juli 2025.

För mer information kan du kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Uppdaterad: Sidansvarig: Patrik Eriksson

Kontakt

Vuxenutbildningen
Tel: 0612-805 36
info.vuxenutbildningen@
kramfors.se

Besöksadresser
Vård- och omsorgsutbildning,
Campus Kramfors,
Yrkesvägen 6
872 80 Kramfors

Komvux
Limstagatan 22, ingång A
872 30 Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
Vuxenutbildningen
872 80 Kramfors

Kontaktperson
Daniel Söderström, rektor Kommunal vuxenutbildning, SFI
Tel: 0612-804 70
daniel.soderstrom@kramfors.se

Kontaktperson
Studie- och yrkesvägledare
Tel: 0612-805 00
syv.vuxenutbildningen@kramfors.se