Husutsättning

Utsättning och utstakning

När ett hus byggs ska det placeras på rätt plats. En husutsättning, eller utstakning som det ibland kallas, innebär att den blivande byggnadens hörn markeras. Det är byggnadsinspektören som beslutar om husutsättning behövs eller inte.

Vid husutsättningen markeras var byggnaden ska stå utifrån måtten i bygglovets situationsplan. Så huset är rätt placerad både i plan- och höjdläge. Det finns både grovutsättning och finutsättning, som med olika exakthet markerar den kommande byggnadens placering.

Om utsättning görs i eller intill en tomtgräns ska grannen ges möjlighet att vara med under utsättningen. Du som ska bygga ansvarar för att berörd granne kallas när det behövs. Om fastighetsgränser är osäkra och måste säkerställas behövs det göras en fastighetsbestämning.

Lägeskontroll

En lägeskontroll kontrollerar att byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med startbeskedet. Lägeskontrollen görs oftast när formen till grunden är färdig men innan du börjar gjuta plattan. Då finns det möjlighet att rätta till eventuella fel.

Lägeskontrollen är inte ett krav, du som bygger har ansvar för att byggnaden är rätt placerad. Är byggnaden inte det så strider den mot bygglovet och du kan behöva söka nytt bygglov eller riva huset.

Vill du beställa utsättning?

För att beställa utsättning från kommunen så kontaktar du mätteknikern direkt. Kontaktuppgifterna finns på denna sida.

Tänk på att beställa utsättning i god tid.

Rådgivning

Är du osäker på vilken tjänst det är du ska beställa eller har andra frågor så kontakta handläggaren för ditt ärende. Vi hjälper dig gärna!

Uppdaterad: Sidansvarig: Kim Schmidt

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel växeln: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, Kramfors.

Kontaktperson
Mättekniker
Katharina Karawajew
katharina.karawajew@kramfors.se