Så går handläggningen till

Innan vi kan fatta beslut om serveringstillstånd gör vi på miljö- och byggavdelningen en omfattande utredning av både dig som sökande och av serveringslokalen som du söker tillstånd för.

När vi tagit emot er ansökan går vi igenom om ni bifogat alla handlingar vi behöver i ärendet eller om det krävs en komplettering. Vi gör sedan en bedömning av vilka andra instanser som kan tänkas ha synpunkter på er ansökan, till exempel Polismyndigheten, Skatteverket och Räddningstjänsten. När vi har de handlingars som behövs för att kontrollera lokalerna och din lämplighet så skickar vi din ansökan på remiss.

När alla fått yttra sig sammanställs allt och vi bedömer om ansökan kan godkännas eller inte. Därefter fattar vi slutligen ett beslut i ärendet.

Utredning om kunskap och lämplighet

En av grunderna i ett sunt företagsklimat är att alla verksamhetsutövare ska kunna konkurrera på lika villkor. Det är av den anledningen vi vänder oss till andra myndigheter för att kontrollerar din personliga och ekonomiska lämplighet.

Vi utreder alla personer som har betydande inflytande i verksamheten. Personer med betydande inflytande är personer som har någon form av bestämmanderätt i bolaget, exempelvis VD, ägare, styrelseledamot, firmatecknare eller aktieägare. För att beviljas ett tillstånd för alkoholservering krävs att du uppfyller grundkraven nedan.

  • Du ska ha fyllt 20 år.
  • Du måste vara ekonomiskt skötsam.
  • Du får inte vara dömd för brott de senaste åren.
  • Du ska ha dokumenterad kunskap i alkohollagen.

Kunskapsprov

Alkohollagen kräver att du visar att du har tillräcklig kunskap i alkohollagen. För att visa detta måste du göra Folkhälsomyndighetens kunskapsprov med godkänt resultat. Tumregeln är att hälften av bolagets eller föreningens styrelse ska klara kunskapsprovet.

Mer information om provet och inläsningshänvisningar hittar du på följande sida (länk till Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats..

Provresultatet är giltigt i fem år. Har du redan ett gällande serveringstillstånd eller har gjort provet tidigare så kan du beviljas ett undantag från att göra det.

När du känner dig redo att skriva kunskapsprovet tar du kontakt med kommunens alkoholhandläggare för att boka in en provtid. Vi bokar då en dator i kommunens lokaler så att du kan göra provet.

Vad krävs för godkänt på provet?

Provet görs vid en dator och antalet frågor beror på vilken typ av tillstånd du söker. Som mest omfattar provet 60 frågor inom områdena alkoholpolitik, tillsyn, mat och utrustning samt servering. För att få godkänt måste du ha minst 75% godkända svar inom varje område. Skrivtiden är 90 minuter och det är inte tillåtet att använda några hjälpmedel.

För varje provtillfälle tillkommer en kostnad utöver kostnaden för ansökan. För närvarande är kostnaden 1 659 kr per provtillfälle.

Handläggningstider

Handläggningstider beror på vilken typ av tillstånd du söker, vilken tid på året du söker och hur mycket som måste kompletteras i just ditt ärende. En ansökan som kommer in under semesterperioderna, där hälften av de begärda handlingarna saknas kommer ta längre tid att handlägga än en komplett ansökan som kommer in under lågsäsongen januari-mars. Försök därför att vara ute i god tid med din ansökan.

Uppskattning av handläggningstider från det att ansökan är kompletta är följande:

Stadigvarande serveringstillstånd – 6-8 veckor
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten – 5-7 veckor
Ändring av befintligt serveringstillstånd – 4-6 veckor
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap – ca 2 veckor

Avgifter

Nytt serveringstillstånd
Kostnad: 11 060 kronor

Tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten
Kostnad: 4 424 kronor
Tillsynsavgift kan tillkomma

Tillfällig förändring av serveringstillstånd
Kostnad: debiteras med timtaxa

Tillfälligt serveringstillstånd för slutna sällskap
Kostnad: 1 106 kronor

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

Kontaktperson
Oscar Wedin
Tel: 0612-803 65
oscar.wedin@kramfors.se