Placeholder
29 februari 2024

Tack för resten – nu börjar vi samla in ditt matavfall!

Arbetet med att ställa ut nya sopkärl till villahushåll i kommunen pågår för fullt och de centrala delarna av Kramfors, Frånö, Lunde, Klockestrand samt delar av Nyland har fått sina nya tvåfackskärl och nu är det dags att börja använda dem.

De nya sopbilarna som kan hämta både mat- och restavfall börjar köra fredagen den 1 mars.

Kramfors kommun har en ny upphandlad entreprenör för sophämtningen. Det är Umeåbaserade Allmiljö AB som kommer att sköta sophämtningen i både Kramfors och Sollefteå. Insamlingen innebär att kommunen uppfyller lagkravet på separat insamling och behandling av matavfall.

Nya bilar möjliggör för utsortering av matavfall

När Allmiljö börjar köra sophämtningen så är det med nya bilar som har skåpet indelat i två fack, vilket möjliggör att två olika avfallsslag kan tas med på samma gång. De sopkärl som nu körs ut i kommunen har därför två fack, ett för utsorterat matavfall och ett för restavfall, det vill säga det som blir över när du sorterat ut matavfall och förpackningar. Förpackningar ska även fortsättningsvis lämnas på de återvinningsstationer som finns.

– Det känns roligt att äntligen påbörja matavfallsinsamlingen i kommunen! Vår nya entreprenör Allmiljö har tidigare utfört avfallshämtningen i Sollefteå och har erfarenhet från både matavfallsinsamling och insamling från delade kärl, vilket gör att det känns tryggt med övergång till ny entreprenör, säger Annamaria Berglund, enhetschef Avfall och återvinning.

Det här ska sorteras ut

Till matavfall räknas sådant som blir över vid matlagning och det som ligger kvar på tallriken när du ätit klart. Generellt kan man säga att det handlar om skal av olika slag, kaffesump, fiskben och mindre köttben. Det går också bra att slänga hushållspapper och servetter som du använt i serveringen. Även mat som blivit möglig eller dålig går bra att slänga i påsen för matavfall.

Matavfallet ska slängas i papperspåsar som är godkända för just matavfall och behandling i en biogasanläggning. Dessa påsar har du fått medskickat i ditt sopkärl och när de tar slut hämtar du nya i din lokala matbutik. På kramfors.se/matavfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har vi samlat flera tips om hur du hanterar matavfall på ett enkelt sätt och på vår sorteringsguide Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du få hjälp med eventuella frågor om hur olika saker sorteras.

Flytande matfett

Även flytande matfett så som mat- och frityroljor omfattas av kravet på insamling från och med 2024. Dessa fetter kan du lämna in på anvisad plats på båda våra återvinningscentraler. Använd exempelvis gamla PET-flaskor eller mjölkkartonger med kork för ändamålet.

Då ska du byta till ditt nya sopkärl

När du har fått ditt nya tvåfackskärl låter du ditt gamla sopkärl bli tömt av sopbilen en sista gång om du har sopor kvar i det. När den tömningen är utförd ställer du undan det gamla kärlet och börjar istället använda det nya tvåfackskärlet. Det gamla sopkärlet får du nu använda till något annat än sopor. Läs mer om det gamla sopkärlet här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flerbostadshus

Bor du i ett flerbostadshus så kommer det att placeras ut ett brunt kärl avsett för matavfall under hösten 2024. När det kärlet är på plats innebär det att du kan börja sortera ut matavfall från ditt hushåll.

Verksamheter

Vilket kärl för matavfall som kommer att tilldelas till er samt när det levereras, utgörs av hur den nuvarande uppsättningen kärl hos er ser ut. Detta kan ni läsa mer om på vår sida för verksamheter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För både verksamheter och representanter från flerbostadshus kommer det att hållas informationsträffar under de närmsta veckorna. Information om matavfallsinsamlingen samt informationsträffarna finner du på kramfors.se/matavfall. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsfilm om hur du sorterar ditt matavfall

Här kan du se hur du ska hantera ditt matavfall, vad du ska kasta i den bruna papperspåsen.

Bygga, bo & miljö

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Frågor kring nyheten?

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se