För dig som mår dåligt

Det är vanligt att någon gång i livet drabbas av psykisk ohälsa. Då är det viktigt att veta om att det finns hjälp att få för att må bättre. På den här sidan finns samlad information om vilket stöd du kan få och var du kan vända dig.

Akut hjälp

Om du befinner dig i en akut nödsituation ska du i första hand ringa 112.

För mindre brådskande ärenden hittar du kontaktuppgifter här.

Barn och ungdomar

Socialtjänsten

Till Socialtjänsten kan du vända dig för stöd och rådgivning. Du kan även få vägledning om vart du kan vända dig.

Telefon: 0612-800 00

ifomottagning@kramfors.se

Elevhälsan

Under skolans läsår kan du som elev vid grund- och gymnasieskola vända dig till elevhälsan. Här hittar du kontaktuppgifter till skolsköterska och kurator på din skola.

Ungdomsmottagning

Till ungdomsmottagningen kan du som är 13-22 år vända dig för tips och råd om du mår dåligt. På Umo:s webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om att må dåligt som ung.

Ungdomsmottagning

Barn- och ungdomsentrén

Barn- och ungdomsentrén kan hjälpa till vid lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Det kan exempel vara ångest, nedstämdhet, oro och svårigheter med sömn och stress som påverkar vardagen.

Telefon: 060 67 76 00

Barn- och ungdomsentrén Länk till annan webbplats.

BRIS – barnens telefon

Du som är under 18 år och behöver stöd är välkommen att höra av dig till Bris. Det finns flera kontaktvägar för att prata med en kurator hos Bris.

Telefon: 116 111

Bris - Webbplats Länk till annan webbplats.

Oro för barn

Känner du en oro eller misstänker du att ett barn i din omgivning far illa?
Då kan du göra en orosanmälan.

Om du anser att läget är akut ska du istället ringa 112.

Föräldrar och familj

Som förälder kan det vara svårt att veta hur man ska agera när ett barn mår dåligt. Genom Socialtjänsten kan du få hjälp och stöd att hantera familjesituationer. En del insatser behöver utredas innan vi kan erbjuda dem
till dig. Det finns även ideella organisationer som erbjuder kostnadsfritt samtalsstöd.

Stöd till föräldrar och familj

Mind – föräldratelefonen

Föräldralinjen är till för dig som är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet.

Telefon: 020-85 20 00

Mind - Webbplats Länk till annan webbplats.

Vårdguiden - 1177

Information för dig som är förälder som ansvarar för ett barn som mår dåligt.

När barn mår psykiskt dåligt - 1177 Länk till annan webbplats.

Äldre

När man blir äldre finns risk att drabbas av ofrivillig ensamhet. Ensamhet i sin tur kan påverka det psykiska och fysiska måendet.

Mötesplatser

Vi erbjuder aktiviteter och mötesplatser för dig som är senior. Syftet med de öppna mötesplatserna är bland annat att aktivera seniorer och motverka social isolering.

Öppna mötesplatser

Mind – äldretelefonen

Äldrelinjen riktar sig till dig som mår psykiskt dåligt eller som längtar efter någon att prata med.

Telefon: 020-22 22 33

Mind - Webbplats. Länk till annan webbplats.

Ideella hjälporganisationer

För dig som behöver prata med någon finns det ett flertal verksamheter som erbjuder samtalsstöd. Det finns olika samtalsformer och linjerna är öppna för dig som söker stöd.

Jourhavande medmänniska

Jourhavande medmänniska är en ideell förening som bedriver jourtelefon- och chattverksamhet för alla människor som önskar någon att tala med.

Besök Jourhavande medmänniska Länk till annan webbplats.

Mind

Mind är en organisation som arbetar med psykisk hälsa och erbjuder olika typer av samtalsstöd.

Besök Mind Länk till annan webbplats.

Jourhavande präst

Brottas du med ångest, ensamhet eller självmordstankar och behöver någon att prata med? Jourhavande präst erbjuder akut samtals- och krisstöd och är en del av Svenska kyrkans själavård.

Besök Svenska kyrkan Länk till annan webbplats.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

ifomottagning@kramfors.se