God man, förvaltare och förmyndare

För den som söker stöd av en god man eller är i behov av en förvaltare finns möjlighet att få hjälp från överförmyndarverksamheten.

En god man eller förvaltare kan bland annat hjälpa till att betala räkningar, söka bidrag, boka läkartider och sköta kontakten med myndigheter.

Kramfors kommun beslutade 2021-12-06 att slå ihop överförmyndarverksamheten med Härnösands kommun.

Överförmyndarnämndens verksamhet och kontor finns därför, från och med 1 januari 2022, i Härnösand. För dig, i ditt uppdrag som ställföreträdare (förmyndare, god man eller förvaltare), med ärende i Kramfors innebär det ändrade kontaktuppgifter till överförmyndarverksamheten.

Vad innebär det?

God man, förvaltare och förmyndare är tre olika juridiska roller som innebär att en person tar ansvar för någon annans angelägenheter, ofta i syfte att skydda och stödja den personen. Dessa roller är viktiga för att säkerställa att personer som av olika skäl inte kan ta hand om sina egna ärenden får den hjälp de behöver.

God man

En god man är en person som utses av domstol eller överförmyndarnämnd för att hjälpa en vuxen person som på grund av sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller annan anledning inte kan ta hand om sina egna angelägenheter. Godmanskapet kan vara av olika slag; ekonomiskt, personligt eller båda. En god man agerar som en företrädare för den person som behöver hjälp och fattar beslut för deras räkning.

Förvaltare

En förvaltare har en liknande roll som en god man, men skillnaden ligger i att en förvaltare utses för en person som inte är kapabel att ta hand om sina egna angelägenheter på grund av en intellektuell funktionsnedsättning. Förvaltaren ansvarar vanligtvis för att förvalta personens ekonomi och tar beslut som rör deras boende och vård. Förvaltarens uppgift är att säkerställa personens välbefinnande och trygghet.

Förmyndare

En förmyndare är en person som utnämns för att agera som rättslig företrädare för en minderårig, oftast ett barn, som inte kan fatta egna rättsliga beslut. Förmyndaren har ansvar för att skydda barnets intressen och fatta beslut som bland annat rör deras vård och ekonomiska angelägenheter. Förmyndarens uppgift är att säkerställa barnets välbefinnande och rättigheter.

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Kontakt

Överförmyndarenheten
Vardagar 8.30-11.30

Tel: 0611-34 80 09

Besöksadress
Norra kyrkogatan 3, Härnösand

Postadress
Härnösands kommun
871 80 Kramfors

overformyndarenheten
@harnosand.se

Vi har endast möjlighet att ta emot bokade besök. Ring eller skicka e-post för att boka ett möte. Besöken sker i Härnösand.