Bli familjehem

Alla barn och ungdomar förtjänar att få växa upp i ett tryggt och kärleksfullt hem. Som familjehem öppnar du upp ditt hem för den som har behov av att bo i en annan familj under en kortare eller längre period.

Vad innebär det att vara familjehem?

Att vara familjehem innebär att du tar emot ett barn som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma. Det kan bero på att barnets föräldrar lider av sjukdom, har ett skadligt bruk, bristande omsorg av barnet eller att det förekommer våld i hemmet.

För att bli familjehem krävs det att du och din familj har de förutsättningar som krävs för att erbjuda ett barn trygghet, stabilitet och kärlek. Det innebär att du måste ha tid och möjlighet att engagera dig i barnets uppväxt och allt som det medför exempelvis socialt umgänge, fritidsaktiviteter, läxläsning och fredagsmys.

Målet är att barnet ska kunna, om det är möjligt, återförenas med sin biologiska familj.

Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara familjehem. Länk till annan webbplats.

Testa dig själv

Familjehem Sverige Länk till annan webbplats. kan du göra ett självtest för att se om du är redo att bli familjehemsförälder.

Anmäl ditt intresse

Om du är intresserad av att bli familjehem, gör då en intresseanmälan nedan.

Känner du att du behöver mer information innan du anmäler ditt intresse om att bli familjehem? Här kan du anmäla dig till en digital informationsträff. Länk till annan webbplats.

Vad händer sen?

Om du anmält ditt intresse påbörjas en utredning om dina och en eventuell partners förutsättningar att ta emot ett barn i hemmet. I utredningen ingår ett initialt samtal, hembesök, referenstagning och registerutdrag från olika myndigheter. Processen fortsätter med intervjuer av de vuxna gemensamt, enskilt och med biologiska barn.

Ekonomisk ersättning

Alla familjehem ersätts ekonomiskt för uppdraget. Den ekonomiska ersättningen består av två delar: arvode och omkostnad. Arvodet är din ersättning för att du tagit din an uppdraget. Omkostnadsdelen ska täcka kostnader för att barnet eller ungdomen bor hos dig.

Här kan du läsa mer om aktuella ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna (2024) Länk till annan webbplats.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se