Volontär för seniorer

Som volontär kan du, med enkla medel, göra skillnad för en annan människa. Du engagerar dig av eget intresse och får stöd av vår frivilligsamordnare inför och under ditt uppdrag. Volontärinsatser utgår från dina önskemål.

Som volontär gör du en betydelsefull insats för andra människor. Du avgör själv vad du vill göra som volontär och hur mycket tid du kan avsätta. Uppdragens utformning kan därför variera.

Volontärinsatser kan bland annat vara att besöka en senior för att prata, spela spel eller ta en promenad. Du kan även vara ledsagare till en mötesplats, hjälpa till vid aktiviteter på särskilt boende eller ta ett större uppdrag där du ansvarar över en mötesplats.

Anmäl ditt intresse

För att anmäla ditt intresse kontaktar du kommunens frivilligsamordnare via kundtjänsten, se Kontakt.

Hur går det till?

Tillsammans med frivilligsamordnaren planerar ni hur du vill forma ditt uppdrag, vilka uppdrag du vill utföra och i vilken omfattning.

Du som volontär är försäkrad under de uppdrag som utförs och arbetar under ett tystnadslöfte som skrivs innan uppdraget påbörjas.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

ulrika.viberg@kramfors.se