Daglig verksamhet

Daglig verksamhet riktar sig till dig med funktionsnedsättning och syftar till att ge en meningsfull sysselsättning anpassad efter dina intressen och behov.

Vad är daglig verksamhet?

Att ha något meningsfullt att göra om dagarna är viktigt för de flesta människor. Daglig verksamhet är en form av sysselsättning för dig som omfattas av Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Insatsen är tänkt att bidra till din personliga utveckling, stimulans och en meningsfull tillvaro. Vilken form av sysselsättning du erbjuds anpassas efter dina intressen, behov, förutsättningar och förmågor.

Så här ansöker du

Om du har frågor eller vill ansöka om daglig verksamhet kontaktar du en LSS-handläggare via kommunens kundtjänst, se Kontakt.

Efter ansökan

Efter att du har ansökt kommer en bedömning att göras för att fastställa din rätt till stöd, därefter kommer du att få ett beslut. Du har rätten att själv bestämma om du vill ta emot det erbjudna stödet eller inte.

Om du inte är nöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga och handläggaren kan assistera dig med att skriva ett överklagande. Om du önskar mer information är du välkommen att kontakta någon av våra LSS-handläggare.

Vem har rätt till daglig verksamhet?

Du som har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om daglig verksamhet enligt LSS.

Du behöver även vara i yrkesverksam ålder (18-69 år) och får inte ha ett befintligt arbete eller studera heltid.

Hitta rätt verksamhet för dig

Daglig verksamhet finns på flera platser i kommunen. Om du beviljats daglig verksamhet får du möjlighet att komma med önskemål om vilken verksamhet du skulle vilja vara på. Beslut tas sedan utifrån ditt behov av stöd och önskemål.

Arbete

Daglig verksamhet kan se olika ut men vi strävar alltid efter att efterlikna den vanliga arbetsmarknaden. Vi erbjuder en variation av arbetsuppgifter och du har möjlighet att en gång per år välja att byta eller fortsätta med samma arbete.

Disa - Delaktig i sitt arbete

Daglig verksamhet i Kramfors kallas för Disa. Disa står för delaktig i sitt arbete och syftar till att alla ska ha rätt till en meningsfull vardag.

Personal

Inom Disa finns personal med särskild kunskap kring olika funktionsnedsättningar. Du kan därför känna dig trygg med att få individanpassat stöd.

Arbeta på företag

I Kramfors kommun finns möjlighet att arbeta på företag. Att vara på företag betyder större ansvar och att fler krav ställs på dig. Du utför dina arbetsuppgifter själv med visst stöd av handledare.

Innan det blir aktuellt med ett sådant jobb behöver du först arbeta i någon av våra verksamheter för att vi ska få en uppfattning om din arbetskapacitet.

Våra verksamheter

Disapodden

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se