Asyl och uppehållstillstånd

Här finns information för dig som söker asyl eller tidigare har sökt asyl och fått uppehållstillstånd.

För dig som söker asyl

Under tiden som du söker asyl i Sverige så är det Migrationsverket som ansvarar för dig. På Migrationsverkets webbplats kan du läsa om dina rättigheter som asylsökande vad gäller arbete, boende, hälso- och sjukvård och ekonomiskt stöd.

Hos Migrationsverket Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om att söka asyl.

Utbildning

I Sverige har alla barn och ungdomar rätt till utbildning, oavsett om du är asylsökande eller har fått uppehållstillstånd. Om du eller ditt barn inte fått inbjudan till skola så kontaktar du kommunens kundtjänst, se Kontakt.

Vård

Om du blir sjuk, har ont eller behöver recept på medicin så ska du kontakta Region Västernorrland. Länk till annan webbplats. Vuxna asylsökande har rätt till viss vård. Asylsökande barn har rätt till samma vård som svenska barn.

Till 1177 kan du ringa för att få sjukvårdsrådgivning. Då får du prata med en sjuksköterska som hjälper dig att bedöma dina besvär och ger råd om var du kan söka hjälp.

För dig som fått uppehållstillstånd

Du som ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd har rätt att bo och arbeta i Sverige. När du fått ditt uppehållstillstånd behöver du folkbokföra dig och få ett svenskt personnummer, då vänder du dig till Skatteverket Länk till annan webbplats..

För att bli inskriven i det sociala trygghetssystemet ska du vända dig till Försäkringskassan Länk till annan webbplats.. Du kan även vända dig till Försäkringskassan för mer information om vilka ersättningar Länk till annan webbplats. du kan ha rätt till när du har fått tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Hitta arbete

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Det är en plats för arbetsgivare och arbetssökande att hitta varandra. Arbetsförmedlingen har ett ansvar att erbjuda stöd till dig som är ny i Sverige. Här kan du läsa mer Länk till annan webbplats. om vem som kan ta del av stödet och vad det innebär.

Här kan du se vilka lediga jobb som finns inom kommunen.

Hitta boende

Om du som sökt asyl har fått uppehållstillstånd har du rätt att bosätta dig i Sverige. Många asylsökande som har fått uppehållstillstånd ordnar själva sin bostad. Men i vissa fall kan du få hjälp med bosättning.

Hos Migrationsverket kan du läsa mer om bosättning. Länk till annan webbplats.

SFI, Svenska för invandrare

Svenska för invandrare (SFI) är en språkutbildning för dig som är ny i Sverige. Utbildningen vänder sig till dig som är vuxen och som inte har svenska som modersmål. Utöver det svenska språket får du även lära dig mer om det svenska samhället.

För att vara berättigad att läsa SFI ska du vara bosatt (folkbokförd) i Kramfors kommun samt ha ett svenskt personnummer.

Här kan du läsa mer om Svenska för invandrare (SFI).

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se