Ensamkommande barn

Barn och ungdomar under 18 år som kommer till Sverige för att söka asyl (skydd) utan sina föräldrar eller annan nära anhörig kallas för ensamkommande barn.

När ett ensamkommande barn kommer till Sverige är det Migrationsverkets uppgift att anvisa vilken kommun som ska hjälpa barnet. Sedan är det den anvisade kommunens ansvar att ta emot barnet och har även det långsiktiga ansvaret över barnet. Kommunen ska bland annat se till att barnet har ett lämpligt boende och tilldelas en vuxen företrädare.

Hos Migrationsverket Länk till annan webbplats.kan du läsa mer om asylsökande ensamkommande barn.

Boende för ensamkommande barn

Det är socialtjänsten i kommunen som ansvarar över att hitta en lämplig bostad som passar barnets behov. Du kan till exempel få bo hos släktingar eller vänner eller hos en familj som tar emot barn och ungdomar.

Utbildning

I Sverige har barn skolplikt och skolan är gratis för alla. Du har rätt att gå i förskola, förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola, specialskola och fritidshem. Om du är asylsökande har du rätt att gå i gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola om du påbörjar dina studier innan du fyllt 18 år. Din vuxna företrädare hjälper dig att få börja skola så snart som möjligt.

Barnet får en vuxen företrädare

Barn som kommer till Sverige utan sina föräldrar ska få en god man utsedd av överförmyndaren. Den gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Den gode mannen arbetar som företrädare och ses inte som en form av vårdnadshavare.

En god man hjälper bland annat barnet med att ansöka om uppehållstillstånd, företräda barnet vid vårdärenden och se till att barnet får en fungerande skolgång.

Här kan du läsa mer om ställföreträdarskap för barn och ungdomar. Länk till annan webbplats.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se