• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Revisionsrapporter

Kommunfullmäktige utser efter varje val nio förtroendevalda revisorer enligt principen att varje parti som är representerat i fullmäktige också ska representeras av en revisor. Ordförande tillhör i princip alltid oppositionen. Nuvarande ordförande är Bertil Wiklund (C).

Lekmannarevisorerna har till sin hjälp ett sakkunnigt biträde vilket anlitas som konsult genom upphandling vart tredje/fjärde år.

Årligt arbete

Varje år fastställer revisorerna en granskningsplan, som innehåller de projekt som ska genomföras. Året för revisionen avslutas i och med att årsredovisning och bokslut granskats och revisionsberättelse lämnats till fullmäktige.

När en granskning genomförts fattar revisorerna beslut om hur resultatet ska förmedlas till den granskade nämnden/styrelsen. Oftast presenteras resultatet för nämnd eller styrelse och svar på det revisorerna kommit fram till behöver åtgärdas.

Planerade projekt 2017

Dessa granskningar planerar revisorerna att göra under 2017

  • Grundskolans och gymnasieskolans ledningsfunktion
  • Behörigheter och loggkontroll
  • Upphandling
  • Hemsjukvård
  • Granskning av årsredovisningen per 2016-12-31
  • Granskning av delårsrapport per 2017-08-30 

Revisionsrapporter 2017 

Revisionsrapporter 2016

Vill du ta del av tidigare rapporter ta kontakt med vår registrator, 0612-801 09

Uppdaterad: 2017-10-20 Sidansvarig: Karin Sjölund

Kontakt

Bertil Wiklund, revisionens ordförande
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Bertil Wiklund, ordförande revisionsnämnden

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.