• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Revisionsrapporter

Kommunfullmäktige utser efter varje val nio förtroendevalda revisorer enligt principen att varje parti som är representerat i fullmäktige också ska representeras av en revisor. Ordförande tillhör i princip alltid oppositionen. Nuvarande ordförande är Bertil Wiklund (C).

Lekmannarevisorerna har till sin hjälp ett sakkunnigt biträde vilket anlitas som konsult genom upphandling vart tredje/fjärde år.

Årligt arbete

Varje år fastställer revisorerna en granskningsplan, som innehåller de projekt som ska genomföras. Året för revisionen avslutas i och med att årsredovisning och bokslut granskats och revisionsberättelse lämnats till fullmäktige.

När en granskning genomförts fattar revisorerna beslut om hur resultatet ska förmedlas till den granskade nämnden/styrelsen. Oftast presenteras resultatet för nämnd eller styrelse och svar på det revisorerna kommit fram till behöver åtgärdas.

Planerade projekt 2017

Dessa granskningar planerar revisorerna att göra under 2017

  • Grundskolans och gymnasieskolans ledningsfunktion
  • Behörigheter och loggkontroll
  • Upphandling
  • Hemsjukvård
  • Granskning av årsredovisningen per 2016-12-31
  • Granskning av delårsrapport per 2017-08-30 

Revisionsrapporter 2017 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolans och gymnasieskolans ledningsfunktion - sammanfattning.pdf 51.3 kB 2017-05-15 10.11
Grundskolans och gymnasieskolans ledningsfunktion.pdf 385 kB 2017-05-15 10.11

Revisionsrapporter 2016

Vill du ta del av tidigare rapporter ta kontakt med vår registrator, 0612-801 09

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Revisionsberättelse.pdf 78.5 kB 2017-04-19 09.28
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2016-12-31 - sammanfattning.pdf 49.2 kB 2017-04-19 09.28
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2016-12-31.pdf 144.9 kB 2017-04-19 09.28
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - sammanfattning.pdf 49.5 kB 2017-03-15 09.26
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt.pdf 126.7 kB 2017-03-15 09.26
Beslut i styrelse och nämnder - sammanfattning.pdf 106 kB 2017-03-15 09.26
Beslut i styrelser och nämnder.pdf 177.6 kB 2017-03-15 09.26
Löner och ersättningar - sammanfattning.pdf 48.5 kB 2017-02-27 08.30
Löner och ersättningar.pdf 157.6 kB 2017-02-27 08.30
Uppföljande granskning av attester och utbetalningsrutiner.pdf 116.2 kB 2016-12-01 15.42
Uppföljande granskning av attest- och utbetalningsrutiner - sammanfattning.pdf 45.1 kB 2016-12-01 15.42
Granskning av arbete med integration- och mångfald.pdf 178.3 kB 2016-12-01 15.42
Granskning av arbete med integration och mångfald - sammanfattning.pdf 45.2 kB 2016-12-01 15.42
Granskning av bokslut och årsredovisning 2015.pdf 401.9 kB 2016-10-26 15.07
Granskning av bokslut och årsredovisning - sammanfattning.pdf 43.3 kB 2016-10-26 15.07
Granskning av avtal och bidrag till föreningslivet - sammanfattning.pdf 43.6 kB 2016-10-26 15.07
Granskning av avtal och bidrag till föreningslivet.pdf 134.7 kB 2016-10-26 15.07
Granskning av granskning VA-verksamhet - sammanfattning.pdf 43.6 kB 2016-10-26 15.07
Granskning av VA-verksamhet.pdf 126.9 kB 2016-10-26 15.07
Granskning av intern kontroll - sammanfattning.pdf 43.5 kB 2016-10-26 15.07
Uppföljning av intern kontroll.pdf 170 kB 2016-11-02 11.14
Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete - sammanfattning.pdf 44.4 kB 2016-10-26 15.07
Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete.pdf 244.6 kB 2016-10-26 15.07
Granskning av övergripande kompetensförsörjning - sammanfattning.pdf 44.9 kB 2016-10-26 15.07
Granskning av övergripande kompetensförsörjning.pdf 148.7 kB 2016-10-26 15.07
Uppföljning pensionsplaceringar - sammanfattning.pdf 49.4 kB 2016-10-26 15.07
Uppföljning placeringspolicy för pensioner.pdf 132.1 kB 2016-10-26 15.07
Översiktlig granskning av delråsrapport per 2015-08-31.pdf 162.5 kB 2016-10-26 15.07
Översiktlig granskning av delårsrapport per 2016-08-31 - sammanfattning.pdf 493.4 kB 2016-11-02 11.14
Granskning av rutiner vid orosanmälan när ett barn far illa.pdf 148.8 kB 2016-11-02 11.14
Översiktlig granskning av delårsrapport.pdf 158 kB 2016-11-02 11.14
Efterlevnad av etisk riktlinje för mutor och gåvor.pdf 128.6 kB 2017-01-13 07.45
Efterlevnad av etisk riktlinje för mutor och gåvor - sammanfattning.pdf 44.6 kB 2017-01-13 07.45

Uppdaterad: 2017-05-15 Sidansvarig: Karin Sjölund

Kontakt

Bertil Wiklund, revisionens ordförande
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Bertil Wiklund, ordförande revisionsnämnden

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.